Проведе се вторият модул обучения по проект „Заедно с нашите деца“ на СНЦ „Бъдеще за децата“


В рамките на четири срещи, родителите от ДГ „Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“ се срещнаха с Мария Гинева – специален педагог. Темата на тренингите бе „Специфика в развитието на децата“.

Над 50 родители имаха възможността да дискутират със специалист различни теми, които касаят емоциите и страховете при децата, особености в характера и поведението им, както и особености в играта на малчуганите и как родителите да се включат в забавленията с тях. На срещите присъстваха и възпитателите на децата, които също споделиха своите наблюдения по темите. Директорките на двете детски градини също се включиха в срещите, за да получат повече информация и да се развият в грижата за децата, както и да чуят обратна връзка от родителите. Всичко това се случи в неформална среда, която предразположи участниците да се включат активно с мнения и въпроси.

В хода на проекта продължават и дейностите, насочени към деца и родители. През месец Април 2018 създадохме „Речник на шарените детски думи“. Родителите получиха по един речник, в който да впишат най – запомнящите се и забавни думички и изрази на техните деца. Събрахме над 400 думички и израза от  близо 30 речника. Предстои речниците, както и други материали, изработени по време на проекта, да бъдат включени в обща заключителна изложба в края на дейностите.

През месец Май предстоят още обучения и забавни занимания, които целят да създадат позитивна подкрепяща среда за децата, чрез насърчаване на общуването между родителите и децата и активно взаимодействиe на детската градина и семейство.

Проекта „Заедно с нашите деца” се осъществява благодарение на най – голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по – добър живот” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

Радваме се на добро партньорство и активно участие от страна на двете детски градини!

Речниците може да разгледате тук