Приключението – летен лагер


Приключи ежегодният лагер на сдружение „Бъдеще за децата”, който се състоя в началото на юли 2017г. Участници в него бяха 20 деца с емоционално-поведенчески проблеми,  деца със специални образователни потребности и деца, настанени в приемни семейства. Основните цели на лагера бяха:

  • Повишаване на самочувствието на децата
  • Приобщаване и създаване на общност
  • Изгражданев на умения за справяне с рискови ситуации
  • Разпознаване и справяне със собствените чувства и емоции.

Игровият метод на работа беше основен по време на лагера, различните игри (спортни, логически, развлекателни) събуждаха у децата емоции, които се обсъждаха след всяка игра. Така чрез преживявания те имаха възможност да наблюдават   своите и реакциите на останалите участници в лагера. По време на лагера ръководителите използваха арт терапевтични методи (приложни изкуства, театър), провеждаха се беседи на различни теми, като: „Аз и моето семейство”, „Аз и моите приятели” и др. Беше проведен поход до връх „Бузлуджа”, организирани и проведени бяха две кино вечери.

По време на лагера децата имаха дневен режим, който спазваха стриктно. През 6-те лагерни дни програмата предлагаше ранообразни занимания за участниците, като по този начин всеки от тях успя да намери своето място в групата.

Според Красимира Димитрова – ръководител на лагера: „Лагерът беше голямо предизвикателство за екипа, за да създадеш общност от деца на различна възраст, с различни проблеми, възможности и особености се изисква много търпение, желание и нетрадиционен подход. Най-вълнуващото е когато видиш промяната в децата, накараш ги да се вглеждат в себе си и да тълкуват реакциите си, да търсят различни решения на дадени проблеми, да създават приятелства, да си помагат и да се обединяват, за да се справят с трудностите.“

Благодарим за професионалната работа и подход на нашите специалисти: Красимира Димитрова – ръководител на лагера, Галина Пеева и  Калоян Захариев – помощник ръководители,  Иванка Колева – медицинска сестра, които за поредна година приемат предизвикателството да организират и провеждат лагера!

Благодарим на нашите дарители Юробанк България АД, които за седма поредна година финансират тази дейност!