Приключи лятната програма за деца към Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък


lqto_2014На 22 август приключи лятната занималня за деца до 15 години. Програмата се организира за трета поредна година от екипа на Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”. Това лято, в заниманията бяха включени общо 22 деца, потребители на услугата „Център за обществена подкрепа”.

Лятната занималня е част от подкрепящите дейности и услуги предлагани в Центъра.

Специалисти от ЦОП, изготвиха специална програма, която да отговаря на нуждите и потребностите на децата, и в същото време да им е интересно и забавно.

В рамките на три седмици, по четири часа на ден, малчуганите бяха ангажирани със занимания, които да подпомогнат тяхното развитие и израстване. Подбрани бяха тематични социални, ролеви, образователни и психологически игри, опознавателни, игри на открито, арт- и трудотерапия. Всичко това, комбинирано по правилния начин, даде положителни резултати при всички деца.

Всеки ден от седмицата бяха предлагани различни занимания – занимателни игри, рисуване, спортни игри, четене на приказки и математика.

С тях работиха екип от социален педагог, психолог, логопед, трудотерапевт и помощник-възпитатели.

Децата бяха разпределени в две групи – една сутрешна /с по-малки деца/, и втора – в следобедните часове /с по-големи на възраст деца/.

По време на лятната програма, децата се възползваха от двете нови зали на Центъра – „Игротека” и „Библиотека на играчките”.

В „Библиотека на играчките“, се предлагат играчки, подходящи за деца на различна възраст. И подобно на библиотеките за книги, които всички ползваме,  има своя система на работа. Някои играчки могат да се взимат в къщи, други да се ползват на място за терапевтичната работа с детето. Услугата позволява детето да развива своите възможности по отношение на разпознаване, ориентация, социални умения и комуникация. Библиотеката допринася  много за поддържането на контакт с родителите и по-интензивното консултиране по отношение на полаганите грижи за детето. Ползването й е безплатно.