Приложното изкуство като терапия за мозъка речта и личността


Изкуството е продукт на художествена и творческа дейност, отразяваща до голяма степен човешкото познание, опит и преживяване.

Приложните художествени дейности, свързани с керамика, дизайн, декупаж, квилинг, интарзия, боядисване, рисуване, скулптуриране, фотография и още ред други, са невероятни творчески и релаксиращи занимания, които свалят нивата на стрес и успокояват съзнанието.

 

1.Творческият процес е тренировка за мозъка! Сред най-добрите мозъчни упражнения попада и арттерапията – терапията с изкуство!

Креативността в приложното изкуство предполага мислене извън рамка, което от своя страна активира и двете мозъчни полукълба. Творенето дава възможност за изразяване и комуникация, и може да бъде изключително полезен метод за хора, които трудно изразяват  мисли и чувства вербално.

  1. Според редица изследвания,с ъществува определена връзка между развитието на речта и двигателната активност в процеса на творене. Деца, които трудно говорят и/ или за които е трудно да играят, придобиват увереност чрез докосване и работа с различни арт материали, съобразени с възрастта и индивидуалните особености. При моделиране, изрязване, лепене, рисуване и ред други дейности в областта на фината моторика, се реализира сложно взаимодействие между различни структури на мозъка, което провокира и подпомага развитието на човешкото същество, в т. ч. и на речта.
  2. При практикуване на различните приложни дейности, творческият процес дава възможност човек да изрази себе си автентично и спонтанно, на база лични преживявания и въображение, което с течение на времето води до себеосъществяване, емоционално коригиране и възстановяване.

 

Творческият подход, който неминуемо присъства при осъществяване на различни дейности в сферата на приложното изкуство, развива когнитивните способности, подпомага справянето със стреса и допринася за отработване на травматични преживявания. Креативността влияе на поведението, подобрява взаимоотношенията и провокира развитието на личността.

 

Приложното изкуство е добра възможност за себепознание. Обратната информация, получена от творческия продукт е много богата и дава нови възможности за опознаване на собствената личност, подпомагайки възприемането й като единна цялост.