Програма „ИРИС“ отново подкрепя семейства в района на Казанлък


Кризата с коронавируса постави пред изпитания различни социални групи в страната. Продължителните здравни и икономически ограничения, доведоха до влошаване на условията на живот за мнозина. Много семейства изпитаха нужда от допълнителна помощ, за да преодолеят несигурността.

Сдружение „Бъдеще за децата“ за втори път потърси подкрепа от програма „ИРИС“, за да намали риска от раздяла между децата и родители и от влошаване на грижата и съответно нарушаване на психо-социалния климат в семействата.

„Бъдеще за всяко дете – плюс“ е името на одобрения проекти ще подкрепи 250 застрашени домакинства и техните деца. Общата стойност на полученото финансиране е 19 998 лв., а дейностите се изпълняват в период от 19.04.2021г. до 31.07.2021 г. на територията на общините Казанлък, Павел Баня и Мъглиж.

Основната цел е да подкрепи семействата и да им помогне да останат Заедно!

Пакетите ще се раздават поетапно и в зависимост от нуждите. За 80 семейства с малки деца, освен хуманитарни пакети с хранителни продукти и хигиенни материали, ще бъдат осигурени допълнително пелени за еднократна употреба, адаптирано мляко, бебешки каши и пюрета (при семейства, който имат такава необходимост).   

Тази подкрепа е продължение на работата на специалистите на Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и Детска къща „Сигурен старт“, които освен хуманитарна помощ, ще продължат и консултирането с родителите.Благодарение на партньорите от образователни институции, Дирекция за социално подпомагане, семейства, които към този момент не ползва социални услуги и се притесняват да споделят за проблемите, с които се сблъскват, също ще получат подкрепа.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.