РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ /ЦРД/


нардЧаст от мрежата на НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ /НАРД/

 

Координатор на проекта:

Владислава Бумбалова,

тел. 0897919427, e-mail: vladislavabumbalova@gmail.com

 

Продължителност на проекта:

 

Септември 2014 година  – декември 2014 година

 

 Основни цели на ЦРД:

–          Набиране на доброволци от гимназиален курс на обучение и сред млади хора на възраст 20-35 години (млади майки, млади хора, хора в активна възраст)

–          Осъществяване на контакт с хора от лекарското съсловие – общопрактикуващи лекари, акушер-гинеколози, педиатри, зъболекари, с цел добротворчество и доброволчество

–          Промотиране сред студенти от Тракийски Университет, гр. Стара Загора

–          Популяризиране на доброволчеството чрез акции и кампании

 

Подцели:

–          Чрез поредица от събития и кампании да се покаже на местната общност, възможности за самоорганизиране с цел добротворчество и повишаване на вярата в семейството и децата

 

Планирани дейности

–          Набиране на доброволци от местни училища

–          Набиране на доброволци сред младите хора /млади майки и хора на възраст 20-35 години/

–          Доброволчеството – начин за добиване на професионални умения

–          Популяризиране на Центъра за работа с доброволци

 

images (2)

 

 

 

Кампании, заложени в програмата:

–          „Приказна седмица” – месец семтември

–          „Семеен пикник, или семейството – начин на употреба” – месец октомври

–          17 октомври – Ден за преодоляване на бедността – дарителска акция за дрехи, играчки и книжки

–          „Акция Дядо Коледа” – месец декември

 

 Целеви групи:

 

–          Преки

 • Доброволци от местни масови общообразотелни училища
 • Доброволци на възраст между 20-35 години
 • Студенти от Тракийски Университет гр. Стара Загора
 • Деца от обществеността

 

–          Непреки

 • Хора в пенсионна възраст
 • Деца и семейства в риск

 

Очаквани резултати:

 

 • Проведени 6 срещи в училищна среда /в 10 и 11 клас в масовите общообразователни училища/
 • Проведени 15 индивидуални срещи с кандидат-доброволци (мъже и жени) на възраст между 20-35 години
 • Проведени две групови срещи с доброволци на възраст 20-35 години
 • Деца – включи ли се в дейностите и инициативите на ЦРД – 100
 • Хора от всички възрастови групи, да помагат и да се забавляват заедно
 • Осъзнаване ролята на Центъра за обществена подкрепа и на Центъра за работа с доброволци, сред обществеността и институциите
 • Привлечане на повече хора към каузата – „Заедно в подкрепа на децата!”
 • Увеличаване ресурсите /т.е. ще се рачита на повече хора/ на организацията, при провеждането на кампании и нициативи – малки и големи, да припознаят ЦРД към Сдружението, като свое място за изява, да проявят интерес към дейността му и да бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти