Резултати от конкурс по проект „Социално включване чрез заетост“


 

 

Информация за преминалите през  първи етап на конкурса за подбор на екип за реализацията на проект „Социално включване чрез заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 може да намерите в прикачените файлове:

Трудотерапевт етап 1

Специален педагог етап 1

Социален сътрудник етап 1

Ръководител етап 1

Психолог етап 1