Рино Промоушън ЕООД


Фирма Рино Промоушън ЕООД гр. София е създадена през 1998г. Основната и дейност е промоции и разпространение на луксозни сувенири и офис аксесоари. Наред с предлагането на сувенири фирмата подкрепя и множество благотворителни кампании. В края на 2016 г. СНЦ „Бъдеще за децата” подписа двугодишнo споразумение за партньорство с фирмата за подпомагане на дейностите на организацията. В рамките на споразумението Рино Промоушън ЕООД разпространява/продава специално отпечатани за целта картички. Набраните средства са за оборудване на рехабилитационната зала в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания гр.Казанлък на организацията. В края на кампанията дарената сума  възлиза на обща стойност 9 000лв.  През 2018г. споразумението беше подновено, като средствата са за детската площадка в двора на центъра. Очаква се в рамките на периода набраната сума да е 6 000лв.

Според изискванията на българското законодателство за счетоводство и отчетност Рино Промоушън ЕООД издава фискален или друг вид документ на лицата, които закупуват или даряват средства. За получената дарена сума от фирмата СНЦ „Бъдеще за децата” издава свидетелство за дарение, а в края на отчетния период  и финансов отчет за изразходване на средствата, които предоставя на ръководството на Рино Промоушън ЕООД.