Светла Джунджурова, координатор на социалната услуга „Асистентска подкрепа“


ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Висше ОКС бакалавър –  специалност „Предучилищна педагогика“, специалност „Дефектология“

Висше – ОКС магистър- специалност „Образователен мениджмънт“

ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА РАБОТИТЕ ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ?

Да помагам и бъда полезна е естествен порив за мен. Обичам хората и ги приемам такива, каквито са. А към възрастните хора и хората със специални нужди изпитвам сантимент, тъй като при тях психологическата и физическа помощ  е жизнено необходима.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ МОЯТА РАБОТА?

Да координирам дейностите по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, т.е да организирам дейността на социалните асистенти и получавам обратна връзка от потребителите.

Да развивам уменията си ежедневно и контролирам качеството на предлаганата услуга.

Да дарявам усмивки, топлина и грижа към хората.

КОИ СА НАЙ- ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТЕ В РАБОТАТА СИ?

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е напълно нова услуга, която стартира от 01.01.2021 г. в България, а от 01.04.2021 г. в община Казанлък.

Тя предлага на потребителите ( деца с увреждания, пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора) социален асистент, който  да  помага в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния им живот в домашни условия.

За повечето от тях – социалните асистенти и хората от управленския екип( в това число и аз) сме единствените хора, с които те  имат контакт. Ние  сме техните  близки – онези, които ще подържат ръката им, ще им разкажат нещо и ще изслушат  думите им.

Оптимист съм, че  социалните асистенти, с грижа и обич ще се отнасят към потребителите. Защото сме хора и наш дълг е да помогнем на нуждаещите се да изживеят живота си спокойно.

Ще отдам цялата си енергия  услугата да бъде качествена и полезна за хората.

КАКВО ОБИЧАТЕ ДА ПРАВИТЕ ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ?

Да се разхождам сред природата;

Да общувам с приятели;

Да търся възможности за духовно израстване.