Световен ден на социалната работа 2022


Днес, бихме искали да поздравим всички социални работници и всички специалисти, работещи за подобряване благосъстоянието на децата, семействата –  хората в нужда!

Бъдете здрави, упорити, отзивчиви и отворени към проблемите на хората!

Ръководството на сдружение „Бъдеще за децата“, ви благодари за професионализма и отговорността в преодоляването на ежедневните предизвикателства. Бъдете отдадени на работата – слушайте, подкрепяйте, помагайте, променяйте, сближавайте и овластявайте децата!  Те имат нужда от вас, а обществото има нужда от солидарност и взаимопомощ!

Поздравяваме и всички наши колеги от Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето, Община Казанлък и работещите в социалните услуги.

Мотото, което обединява празника тази година, е: „Да изградим съвместно един нов и по-добре устроен екологичен социален свят, без да пренебрегваме никого“  с разбирането, че само с общи усилия е възможна промяна в живота на отделните личности, семействата и социалните общности.

В световен мащаб денят отбелязва правата на човека и социалното развитие, справедливостта и осигуряването на ресурси за подобряване качеството на живот на хората. Чества се в знак на признателност към труда и грижата на социалните работници към нуждаещите се.

Световният ден на социалната работа се отбелязва всеки трети вторник на месец март в израз на признание към постиженията на социалните работници по целия свят.