Свободно работно място за сътрудник „Социални дейности“


  1. Кратко описание на длъжността „Сътрудник, социални дейности“: познава подробно всички дейности, свързани с предоставяне на услугата „Асистентска подкрепа“; подкрепя координатора в работата му със социалните асистенти и социалния работник в пряката им работа с потребителите. Подпомага координатора и социалния работник в административната им дейност, подготвя документация, включително изготвя графици за почасово предоставяне на услугите и поддържа досиетата на потребителите.

2. Изисквания към кандидатите за длъжността:

  • Завършено средно образование.
  • Умения за самостоятелна работа и работа в екип.
  • Опит в работата с документи
  • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа с рискови групи – деца/хора с увреждания, стари хора, както и желание за развитие на допълнителни умения.
  • Шофьорска книжка, категория Б

3. Необходими документи за кандидатстване:

· заявление, адресирано до Директор – социални услуги

· мотивационно писмо за заемане на длъжността;

· автобиография;

· копие на диплом за завършено образование;

· копие на трудова книжка.

· сертификати и препоръки по желание на кандидата

4. Документите се подават при техническия сътрудник на Комплекс за социални услуги за деца и семейства на ул. „Войнишка“ 25

5. Срок за подаване на документи: 4.01.2021г.