Сдружение „Бъдеще за децата” гостува на Празник на децата в Асеновград


„Довиждане ваканция, здравей училище и детска градина!”

Picture 094Поводът за нашето гостуване бе представянето на посланията „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш баща!” пред обществеността на Асеновград. По покана на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, Пътуващата изложба „Да бъдеш БАЩА”, бе част от програмата по повод края на лятото и приключването на програмите „Пъстро лято” и „Ваканция в библиотеката” за децата на града.

Празникът събра десетки деца и техните родители, които освен част от програмата и творческите работилници станаха и публика на официалното представяне на Националната кампания „Да бъдеш баща” в рамките на градския празник. Една от темите и част от игрите на този ден бе – БАЩАТА и неговото значение за детето.

Пътуващата изложба „Да бъдеш баща” съдържа общо 11 визии, които по интересен начин насочват вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето.

MenCareLogo1„Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Ангажираният бащински и мъжки модел помага на децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждава и от националното представително проучване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за децата”, проведено при подготовката на кампанията. Изследването показва, че традиционният патриархален модел постепенно се трансформира в един модерен семеен модел, който стъпва на партньорски взаимоотношения.

MenCare е глобална кампания за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента.

 

Националната кампания „Да бъдеш баща” ще продължи до септември 2016 година

 

Picture 103Сдружение „Бъдеще за децата” се включи и с две арт ателиета в рамките на „Довиждане ваканция, здравей училище и детска градина!” – изработка на венци и рисунки върху детските лица и ръчички.

Всичко това, бе подарък от нас, за децата на Асеновград и техните родители!

Инициативата пикник в градския парк бе на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Градска библиотека „П. Хилендарски”.

 

Пътуващата изложба Да БЪДЕШ БАЩА ще гостува в родопския град до 18.09.2015г. , в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”.

 

Благодарим Ви, за поканата!

 

Сдружение „Бъдеще за децата” и Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък реализират инициативата Пътуваща изложба ДА БЪДЕШ БАЩА благодарение на проект „Прегръдка за всяко дете”. Проектът е разработен с цел да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“.