Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” в Казанлък бе домакин на експертна визита


DSCI7567

Тема на тридневното обучение бяха проблемите на репродуктивното здраве на младите хора със специални образователни потребности

 

Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” бе домакин на тридневна експертна визита в рамките на двугодишната европейска инициатива KEEPMESAFE, координирана от Международната федерация по семейно планиране и съфинансирана от Европейската комисия – Генерална дирекция „Правосъдие” – Програма „Дафне 3”. Обучител в тази дейност е Пердита Вингертер, специалист от немската неправителствена организация – експерт в областта на семейното планиране „Про фамилия”. Тази организация е партньор на Българската асоциацията за семейно планиране в изпълнение на проекта KEEPMESAFE, чийто координатор за България е Ралица Згалевска. Обучението в Казанлък премина под формата на интерактивни занимания, които провокираха специалистите – участници в него да мислят по въпроси, свързани с деца и млади хора със СОП в областта на тяхното репродуктивно здраве. В обучението бяха включени специалисти от Центъра за обществена подкрепа и Дневния център за деца с увреждания в Казанлък, както и ръководителите на двете социални услуги. Партньор от Казанлък по проекта, заедно с Българската асоциация по семейно планиране е Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”.

В края на обучението всички участници получиха сертификати.

Като резултат, ще се подобри работата на услугите в тази област.

Подобно обучение е предвидено в проекта, да бъде проведено на едно място и именно Казанлък е пилотна община в това отношение”, допълва госпожа Мария Гинева.

 

Ралица Згалевска, БАСП:

„Най – общо проектът цели да защити младите хора със специални образователни потребности в цяла Европа от сексуални посегателства и насилие. Като рамка за дейностите по проекта Международната федерация по семейно планиране използва два документа – Декларация за сексуалните права на Международната организация за семейно планиране и Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания”.

Финалът на проекта е месец януари 2015 година. По него работят 12 асоциации – членки на Международната организация по семейно планиране, какъвто член е и Българската асоциация по семейно планиране.

Прогрмата цели да бъде създадена партньорска мрежа за улесняване на предаването на ценен опит, експертизи и добри практики в областта на репродуктивното здраве и превенцията на млади хора със специални образователни потребности от сексуални посегателства.

В проекта участват Белгия, Германия, Ирландия, Холандия и Великобритания, като страни които имат повече опит в тези дейности. България, Кипър, Македония, Латвия, Дания, Румъния и Испания сме страни, които се учим от опита на другите страни – партньори. Партньор на България е Германия, именно чрез НПО „Про фамилия”, чийто представител е Пердита Вингертер. Другите дейности в проекта са семинари на тези теми, които включват интерактивни методи за работа с млади хора със СОП. Досега такива семинари са проведени в Казанлък през месец април, в Плевен през юни – юли и през юни в Шумен. Предстои да бъдат проведени в Сливен и София. По проекта ще бъдат издадени три наръчника за обучение по тези въпроси, като те ще бъдат насочени съответно към родители, към специалисти, работещи с такива млади хора и към самите млади хора.

Изследвания на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показват, че в Европа между 39 и 68 процента от момичетата и между 16 и 30 процента от момчетата с проблеми в интелектуалното и физическо развитие стават жертва на различни форми на сексуални посегателства преди да навършат 18 години. Насилието срещу деца с проблеми в развитието се случва 1.7 пъти по – често от насилието срещу другите деца. И въпреки това, нуждите на тези млади хора от здравна информация и образование, както и съблюдаването на правата им все още са в голяма степен пренебрегвани.