СНЦ „Бъдеще за децата” спечели проект по програма „Ти и Lidl за по – добър живот”


Днес бяха обявени проектите, получаващи финансиране от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – „Ти и Lidl за по-добър живот“. Одобрените проекти ще получат грант в размер до 10 000 лв., който да използват за реализирането на своите идеи. Общо 31 проекта от цялата страна ще получат финансиране, сред които и проекта „Заедно с нашите деца”на Сдружение „Бъдеще за децата”. „Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна в следните 4 области: образование, околна среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони. Общо 425 проекта от цялата страна кандидатстваха по програмата, като преминаха през няколко етапа на оценяване – оценка по административен критерий, оценка от експертно жури и оценка от служителите на Лидл България.

Целта на „Заедно с нашите деца” е да създаде позитивна подкрепяща среда за децата, чрез насърчаване на общуването между родителите и децата и активно взаимодействие на детската градина и семействата. Дейностите по проекта са в три насоки. Първата е тренинги за позитивно родителство. В тях родителите ще се учат как да стимулират детето си, как да го насърчават и как да говорят с него. Втората насока ще включва 12 инициативи насочени към децата и родителите – „Дни на приказките”, „Ден на бащата”, играта „Приключение с татко”, „Да напишем приказка”, „рецептите на мама” и други. В третата насока ще се организира разпространение на модела за работа с родителите – кръгла маса със специалисти, изложба със снимки от дейностите, публикации в електронният бюлетин на организацията.

В резултат на проекта се цели да се намали броя на децата с емоционални и поведенчески дефицити, да се увеличи броя на родителите, които са променили начина си на общуване с децата си и търсят подкрепа, когато се сблъскват с трудности в отглеждането на децата си. В проекта ще се включат две от най – големите детски градини в общината, но дейностите ще бъдат отворени за всички родители от общината.

В проекта се предвижда да се включат 140 деца и техните семейства, а продължителността на дейностите ще е  една година. Стойността на спечеленият проект е 8 630 лева.