СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ


споделяне на опит–лалеСдружение „Бъдеще за децата” сподели опит и впечатления от работата си по проект „Прегръдка за всяко дете”

В началото на месец юни Фондация „Лале” проведе заключителна конференция „Как вярата в семейството допринася за пълноценно прилагане на правата на децата?“

Основен акцент в събитието беше споделянето на наученото от реализиране на практически модели и подходи за подкрепа на деца и семействата им в България от участниците в програма „Вяра в децата и семейството“. Представители на 13 организации, които работят с деца с семейства в над 25 общини, дадоха много и различни отговори, като всички те имаха общ смисъл – хората от семейството и общността са най-близкия до децата кръг на грижа и защита, тяхното включване и овластяване е гарант за пълноценно прилагане на правата на децата.

Екипи на финансираните по програмата организации представиха наблюденията и изводите си за факторите, подходите и постигнатите промени. Те говориха и за предизвикателствата, и за успехите, и за работещите практики.  Моделите на работа на всички финансирани организации бяха представени на събитието.

В панела за включване и участие на семействата освен нашата организация участваха и колегите от Фондация „Карин дом” Варна, Сдружение „Егида“ от Пазарджик, Център „Мария“ Горна Оряховица и НАРД Пловдив.

Галина Маркова от Ноу хау Центъра към Нов български Университет представи задълбочена оценка на въздействието на програмата. Основни елементи от оценката включват изводи, че в рамките на програмата е създадена общност от хора и организации като тази общност се основава на споделени ценности. Впечатляващ е обхватът на програмата, в реализация на различни подходи и дейности са покрити са всички нива на социална работа. Участниците са постигнали огромен напредък в  документиране на резултати и промени. Създадени са значителен брой партньорства с разнообразни организации – училища, дeтски градини, читалища, църкви, местни организации, социални институции, болници и др. Достигнати са някои от най-маргинализираните групи и хора. От работата по прилагане на фамилни групови конференции се вижда отчетливо как хора и специалисти започват да мислят за семейството като за „семейство“.  В отчети, описани случаи, интервюта, модели, документи се вижда реално овластяване на хора и тенденция към стандартизиране на практики.

В рамките на две години и половина сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък бе част от програма „Вяра в децата и семейството“ на Фондация „Лале” (и Фондация „ОУК”, като финансираща организация) с проекта „Прегръдка за всяко дете”. Основна цел на проекта бе да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги и дейности за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. В рамките на „Прегръдка за всяко дете” бе даден стартът на услугата „Превенция на изоставянето на ниво Родилно отделение”, дейности като – „Училище за родители”, тренинг-обучения и срещи с непълнолетни момичета и техните родители с цел намаляване риска от ранна бременност и отпадане от училище, поставяне на контрацептив (спирала) при жени родили над 2 и 3 деца, с оглед ограничаване на последващи рискови бременности и/или изоставянето на следващо родено дете в семейство от рисковите групи. Проектът се осъществи от сдружение „Бъдеще за децата” като водеща организация в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък.