Стани доброволец!


Стани доброволец!

Сдружение „Бъдеще за децата”, община Казанлък и Фондация „Сийдър”, набират доброволци за почасова работа с децата от Центъра за настаняване от семеен тип в град Казанлък.

За повече информация, можете да се обърнете към общината и двете институции.

Сдружение „Бъдеще за децата”:

Мария Гинева, изпълнителен директор, телефон 0878379261 и

Владислава Бумбалова, координатор на ЦРД, телефон 0876766020