Стартираха обученията по проект „Заедно с нашите деца”


През месец Февруари стартираха обученията за родители по проект „Заедно с нашите деца” на СНЦ „Бъдеще за децата”. Състояха се общо четири срещи с родители в ДГ „Еделвайс” и ДГ „Слънчице” – партньори по проекта. Родителите от двете детски заведения имаха възможност да се срещнат с Мая Момчилова – психолог към Център за обществена подкрепа и да разговарят с нея на тема „Позитивно родителство”. На срещите присъстваха над 50 родителя, които активно се включиха по темата.

Две дейности за деца и родители се реализираха от началото на годината. През месец януари поставихме табла за позитивно родителство в двете детски градини. Родителите довършваха на таблата, изречението „Обичам те, защото…” и ни изпратиха усмихнати снимки пред таблото заедно с техните малчугани.

През месец февруари се реализираха и пъстри ателиета за мартенички, в които се включиха деца и родители, за да изработят заедно мартенички.

През следващите месеци предстоят още разнообразни дейности, насочени към деца и родители. Планувано и организирането на още две срещи на родителите със специалисти.

Проекта „Заедно с нашите деца” се осъществява благодарение на най – голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по – добър живот” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.
Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони. Целта на „Заедно с нашите деца” е да създаде позитивна подкрепяща среда за децата, чрез насърчаване на общуването между родителите и децата и активно взаимодействиe на детската градина и семейство.
Благодарим за доброто партньорство и за участието на деца и родители!