Състоя се първата прожекция на филма „Началото на живота“ в Казанлък


Посрещнахме нашите колеги от Центъра за майчино и детско здраве Сливен, които любезно ни предоставиха филма „Началото на живота”. Посрещнахме също колегите от Отдел закрила на детето, Центровете за настаняване от семеен тип, Дневния център за деца с увреждания,  Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, млади майки и бременни жени от Казанлък, които заеха своите места в залата за концерти и прожекции на Литературно-художествен музей „Чудомир” точно в 17 часа на 27 юни 2017. „Началото на живота”-филмът, реализиран с подкрепата на УНИЦЕФ и много други специалисти и организации, работещи в сферата на ранното детско развитие, успя да докосне сърцата и на казанлъшката публика. Екипът на СНЦ „Бъдеще за децата” сърдечно благодари на своите партньори и приятели, които помогнаха тази прожекция да се състои.