Учим се и продължаваме да работим „Заедно в подкрепа на децата!”


снимка превенцияЕкипът на Центъра за обществена подкрепа премина през обучителен модул на тема: „Предотвратяване на разделянето на деца от техните семейства в родилно отделение”.

В рамките на два последователни дни специалистите от ЦОП, включително и Управителят на социалната услуга и изпълнителният директор на сдружението, участваха в интерактивно обучение, което имаше за цел да покрие основни теми от работата на екипа и изобщо на Центъра за обществена подкрепа, като превенцията на изоставянето. В групата имаше и представители на Отдел „Закрила на детето” при ДСП – гр. Казанлък, което е от изключителна роля за общата им работа в подкрепа на това, децата да се отглеждат в семейна среда.

PrintСдружение „Бъдеще за децата”  се довериха на опита на Фондация „За нашите деца”, които предоставят професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Фондацията работи за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейство.

Обучаващите бяха изготвили програма, която се базира на съвременните методики за учене на възрастни – с представяне на теми, упражнения, работа по казуси, роляви игри, дискусии и др.

От началото на 2014 година в работата на „Родилно отделение” при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък е включен социален работник от Центъра за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата”. Неговата роля е с цел информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са заявили желание да изоставят детето си. Социалният работник посещава по график Отделението, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или служител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност. Навременната и координирана реакция при първите признаци на риск от изоставяне е изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее със семейството си, а не в институция.

И в тази връзка беше важно сдружението да почерпи опит от Фондация «За нашите», които работят на ниво РО от много години и са единствените в България, които предосатвят такава услуга. В обучението те застъпиха дейности като: дежурства в родилно отделение, прием на заявка и координация между болничното заведение, ОЗД и доставчик; услуги за подкрепа на родителите – в РО, мобилни услуги; насоки за консултиране в родилно отдлеление на родилки, заявили желание да се разделят с новороденото; съобщаване на родителите за увреждане на новороденото и ролята на социалния работник; договаряне за последваща подкрепа на семейството след приключване на периода на услугата; преговори с лечебните заведения, тристранно сътрудничество между доставчик, лечебно заведение и орган по закрила; осигуряване на пространство за консултиране; формуляри и алгоритъм на работа.

Обучението се осъществи благодарение и в рамките на проект «Прегръдка за всяко дете».

Целта на проекта „Прегръдка за всяко дете” е да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги и дейности за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“ и се реализира от Сдружение „Бъдеще за децата” като водеща организация, в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”.