Финал за конкурса „Моят баща е мечта за всяко дете!”


MenCareLogoСкъпи приятели,

Днес, 21 ноември – Денят на християнското семейство, от Центърът за обществена подкрепа обявяват край на конкурса „Моят баща е мечта за всяко дете!“

В инициативата се включиха над 70 деца със свои рисунки и есета по зададената от нас тема! Благодарим на всички малчугани, за това че споделиха с нас своята любов, своите спомени и преживявания с ТАТКО.

Във връзка с Националната кампания „Да бъдеш баща“, част от международния проект – „Man-Care“ (http://mencare.bg), Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр.Казанлък стартира в началото на месеца, конкурс за ученическа разработка (съчинение, есе) или рисунка на тема – „Моят баща е мечта за всяко дете!“.

„Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. На света има приблизително три и половина милиарда мъже и всички те са различни – високи и ниски, богати и бедни, черни и бели …. Има обаче нещо, което обединява огромен брой от тях: четирима от всеки пет мъже са нечии бащи. Дори и да не са биологични родители, почти всички мъже по света имат връзка с деца в ролята си на доведени бащи, братя, чичовци, наставници или просто приятели.

В световен мащаб все още много мъже остават извън грижите за децата поради различни причини. Съществуват обаче изследвания и много доказателства за това, че ангажираното и откликващо на нуждите на детето бащинство и мъжкото включване правят по-добър живота не само на децата и жените, но и на самите мъже. Да си родител е най-хубавото нещо на света, но е и най-голямата отговорност.

Центърът за обществена подкрепа, който се управлява от Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“,  е партньор на Фондация „ЛАЛЕ” и Фондация „ОУК”, благодарение, на които кампанията „Да бъдеш баща”, се реализира в България.

Всички деца, участвали в проекта „Моят баща е мечта за всяко дете!”, със свое есе и/или рисунка, ще получат Грамота за участие. И като всеки конкурс, и този си има своето жури. Неговите членове са хора и специалисти, които работят с деца. Те ще излъчат имената на победителите в отделните категории. Подготвили сме награди за първо, второ и трето място, както и много специални призове.

Награждаването ще се проведе на 25 ноември /вторник/ от 18:00 часа, в сградата на Центъра на ул. „Войнишка” 25 /Комплекс за социални услуги/.

Инициативата „Моят баща е мечта за всяко дете” е част от заложените дейности по проект „Прегръдка за всяко дете”, който се реализира с цел да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“. Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ е водеща организация, а партньори по проекта са община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”.

Неправителствената организация, стартира редица подкрепящи дейности и услуги по проект „Прегръдка за всяко дете”. Това са „Библиотека на играчките”, „Училище за родители”, психо-социална подкрепа и консултиране на ниво родилно отделение, работа в общността с разширеното семейство на родителите, обучителни програми и тренинги за деца и родители, тренинги в училищна среда с цел превенция на ранните бракове и ранните раждания, групи за взаимопомощ, формиране на умения за социално включване и др.