Цветни балони полетяха в небето над Казанлък


20141120-HHLVKCLNYBG-1416497924Днес служители и деца от Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция при Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” пуснаха  цветни балони в небето над Казанлък. По този начин от Сдружението отбелязаха 25-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето на ООН. Събитието бе под надслов „Детските права не са празни думи”. Днес в 15.00 часа 25-те цветни балона бяха пуснати във въздуха, като всеки един от тях имаше свитъци с откъси от Конвенцията за правата на детето.

Конвенцията за правата на детето е част от вътрешното законодателство на България и е основният документ, чиито принципи следва и прилага Държавната агенция за закрила на детето.

„Този международен документ е ратифициран от най-много държави в света. Всички институции работещи с деца сме за спазване на членовете в Конвенцията. Тя дава право на децата: на образование, на живот в семейна среда, на здравна грижа, на нормални условия за развитие и др. Всяко дете независимо от възрастта си има право на мнение“ – сподели председателя на сдружение „Бъдеще за деца с увреждания“ Мария Гинева.

След като балоните полетяха в небето, всички присъстващи пшолучиха по един свитък с избран текст от Конвенцията за правата на детето.

 

25 години след приемането на Конвенцията за правата на детето, ние трябва да докажем, че това не са само добри пожелания. По отношение на образованието, здравеопазването, правото на избор, цялото общество е длъжник на децата. Ето защо ние трябва да работим не само за децата, но и с децата, защото детското участие е сред най-малко развитите права в България. За целта трябва да превърнем Конвенцията за правата на детето в жива реалност за всички деца, защото това е най-широко ратифицираният международен документ в историята на човешките права.

Конвенцията за правата на детето е част от вътрешното законодателство на България и е основният документ, чиито принципи следва и прилага Държавната агенция за закрила на детето.

 

За Конвенцията за правата на детето:

На 20.11.1989 г. ООН приема Конвенцията за правата на детето – първият юридически обвързващ международен документ, утвърждаващ човешките права на всички деца. Преди 25 години светът даде важно обещание на децата: че ще направи всичко по силите да защити и утвърди техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъдат чути, да достигнат пълния си потенциал на развитие. Конвенцията за правата на детето е най-широко ратифицираният документ в историята на човешките права. Тя промени начина, по който се гледа на децата – като на човешки същества с обособени права, а не пасивни обекти, нуждаещи се само от грижа и благотворителност.

 

http://www.kazanlak.com/news-16950.html