14 медала „Баща мечта!” ще бъдат раздадени в Казанлък


P7020197Във връзка с Националната кампания „Да бъдеш баща“, част от международния проект – „Man-Care“ (http://mencare.bg), Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр. Казанлък стартира в началото на месеца, конкурс за ученическа разработка (съчинение, есе) или рисунка на тема – „Моят баща е мечта за всяко дете!“.

„Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Дори и да не са биологични родители, почти всички мъже по света имат връзка с деца  и оказват влияние в тяхното израстване. За съжаление, в световен мащаб, все още много мъже остават извън грижите за децата поради различни причини. Съществуват обаче изследвания и много доказателства за това, че ангажираното и откликващо на нуждите на детето бащинство и мъжкото включване, правят по-добър живота не само на децата и жените, но и на самите мъже. Да си родител е най-хубавото нещо на света, но е и най-голямата отговорност.

„Бихме искали да използваме случая и да напомним, че всеки, който изпитва някакво затруднение, относно своето дете – конкретен казус или проблем, или просто има нужда от съвет, може да заповяда в Центъра за обществена подкрепа.    Родители, семейства и учители, могат да получат специализирана помощ и подкрепа от психолог, социален работник, юрист, педагог, логопед. Консултациите са напълно безплатни. Има моменти, в които семейството не знае към кого точно да се обърнат и как да се отнесат към детето в кризисна ситуация или възникнал конфликт. Ние можем да бъдем полезни в такива случаи.”, споделя Мария Гинева, директор на Центъра.

В инициативата „Моят баща е мечта за всяко дете” са се включили общо 74 деца със свои рисунки и есета по зададената тема. По-силно присъствие има на ученици от ОУ „Мати Болгариа” гр. Казанлък, за което организацията изразява специална благодарност и похвала за това, че са откликнали и обединили децата в подкрепата на една кауза.

От Центъра, изразяват огромна благодарност към всички деца, които са взели участие в конкурса и за това, че са споделили своята любов, спомени, преживявания и чувства свързани с техния ТАТКО.

Всички участвали в инициативата ще получат Грамота за участие. И като всеки конкурс, и този си има своето жури. Негови членове са хора и специалисти, които работят с деца, имат деца и са запазили „децата” в себе си.

Общо 14 бащи  и техните синове и дъщери ще получат награди, Грамота и медал „Баща мечта”. Имената на победителите в отделните категории са:

в категория „Рисунка”  – 1-во място за Александра Петрова, на 7 години; 2-ро място на Христиела Христова, на 10 години и 3-то място на Десислава Меразчиева, на 8 години.

Журито е определило и две пооощрителни награди за Теодор Шопов /на 7 години/ и Веселин Калоянов /на 7 години/.

В категория „Есе /Съчинение”-  1-во място за Лъчезар Йорданов, на 10 години; 2-ро място – Борислава Попова, на 10 години и трето място – Елица Димова, на десет години. Пооощрителните награди в тази категория отиват при Мартин Карамалаков /на 9 години/ и Александра Чорбаджийска /на 13 години/.

„Предвид интересните художествени произведения, които получихме за конкурса – есета и картини, журито реши да излъчи и няколко специални награди – Приз за интересна история в рисунката – за Стефани Тинева, на 7 години; Приз за Добри изобразителни умения – Нелина Атанасова, на 10 години; Приз за забавна рисунка отива при Даниела Иванова, на 7 години и Приз за най-вълнуваща история за Христослава Колева, на 9 години.”, разказва Калоян Захариев, координатор на кампанията.

Наградите за победителите са осигурени от Театър „Любомир Кабакчиев” гр. Казанлък, Ресторант „NewYorkPizzaGrill” и местна книжарница.

Центърът за обществена подкрепа, който се управлява от Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“,  е партньор на Фондация „ЛАЛЕ” и Фондация „ОУК”, благодарение, на които кампанията „Да бъдеш баща”, се реализира в България.

Инициативата „Моят баща е мечта за всяко дете” е част от заложените дейности по проект „Прегръдка за всяко дете”, който работи в подкрепа да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца и се финансира от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“. Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ е водеща организация, а партньори по проекта са община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”.

Неправителствената организация, стартира редица подкрепящи дейности и услуги по проект „Прегръдка за всяко дете”. Това са „Библиотека на играчките”, „Училище за родители”, психо-социална подкрепа и консултиране на ниво родилно отделение, работа в общността с разширеното семейство на родителите, обучителни програми и тренинги за деца и родители, тренинги в училищна среда с цел превенция на ранните бракове и ранните раждания, групи за взаимопомощ, формиране на умения за социално включване и др.