Кремена Костова – Психолог


Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

  • Завършено висше образование: Психология във Великотърновкия университет „Св. Св. Кирил и Методий”
  • 2017г.- Участие в обучение „Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца”, проведени от Фондация Социални общности-консултативен център „Плиска”.
  • 2017г.- Участие в обучени на тема ”Техники за работа с деца със суициден риск”, проведени от същата Фондация Социални общности-консултативен център „Плиска”.
  • 2017г.- Участие в обучение на тема: „Обучение на обучители на кандидат- осиновители”

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Мотивационната сила на човек произтича от непрекъснатото движение на индивида. Движението е свързано с развитие, усъвършенстване, опознаване и научаване.

Спецификата на тази професия изисква непрекъсната актуализация на личността.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Понякога стремежът за доказване и себеизразяване е свързан с егоцентричното усещане за силна лична значимост. Истинският успех е в преодоляването на собствената потребност или по- скоро задоволяването й чрез успехите и постиженията на другите.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Реализирането на потенциала  понякога изисква твърде много отдадедонст и енергия. Предизикателството в работата е свързано с намирането на баланса между личната и професионална сфера, като нито една от тях да не е за сметка на другата. Ходенето на работа с усмивка, която в края на работния ден можеш да отнесеш в дома си е най- голямото удовлетворение.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Всичко, което ми е приятно.