Днес, в „Полезно за родители“, добавяме „и за децата“.
Споделяме с вас едно видео, в което нашият колега Емел Сали, логопед в Центъра за социална рехабилтация и интеграция за деца с увреждания“, предлага как под формата на игра да можем да развием едновременно фината моторика и полезни битови умения у детето .
Играта е лесно приложима в домашни условия.

Необходими са ви: хартия, купа и метличка (или друго средство за събиране на „боклука“ под ръка).

Детето къса и/или реже хартията на малки парчета.

След това прави малки топченца от тях.

Очертавате пространство с тиксо (или друга лента) на работната маса.

Пръскате „боклука“ и после поставяте задача на детето – Да събере боклука, първо в очертаното пространство, а след това и в купичката.
Забавно нали?

Сдружение „Бъдеще за децата“, предоставя услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“, от 2008 година, а от 2014 година има сключен Договор с община Казанлък, за управление на социалната услуга. Услугата е държавна делегирана дейност, с капацитет 25 деца, но екипът, от години работи с 100% отгоре.

Опитът ни през изминалите 5 година показва, че семействата търсят най-често помощ за децата си след навършване на 3 години, когато забавянето в развитието на детето е видно. Първите признаци, за които дават индикации изоставане в речевото развитие, не задържат вниманието си, не играят с други деца, не изпълняват прости инструкции.

Изхождайки от големия процент на целевата група от 0-6г. водещ принцип в работата бе активната и целенасочена подкрепа през първите години от живота на всяко дете, за да се гарантира неговото добро здраве, физическо, интелектуално и социално развитие. Колкото по-рано се започне работа с детето толкова възможностите за максимални резултати и компенсация е по-голям. В тази връзка, усилията на екипа са насочени към ранно обхващане на децата и превръщането на Центъра в място за консултиране и подкрепа на децата от 0 – 6г.и подкрепа за родителите. Основният принцип при ранната интервенция е: активна работа за подкрепа и засилване на взаимодействията и взаимоотношенията родител-дете, както и за оптимизиране развитието на детето.

Акцент в работата на екипа на ЦСРИ е да  се стимулират и компенсират дефицитите в когнитивните уменията у децата – развитие на речта, задържане на вниманието, фиксация, позициониране, умения за справяне с ежедневието, умения за справяне в група, укрепване на физическото състояние на детето и т.н.

Можете да гледате видеото на страницата ни във Facebook – Сдружение „Бъдеще за децата“.