Арт терапия


Свързана с възможност за използване на нетрадиционни средства за
комуникация. Терапията развива способността за вникване в мотивите на поведението, по-добро възприятие, способства за изучаване и преживяване на чувства, отнасящи се миналото и настоящето. Благодарение на заниманята си по художествено изкуство, всички младежи придобиват по-голяма самоувереност, по-добро възприятие, учат се да правят избор и да вземат решения. Имат възможност да осъзнаят и изразят своите емоции, формират естетически усет. Арт терапията спомага за корекция, компенсация и социализация на лизата с увреждания.
Заниманията се ръководят от специалисти и доброволци.