Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Приключили проекти

13/12/2020
Be social е кратка онлайн книга, с ключови послания, дейности, които искахме да споделим с вас!...
3/12/2020
Детско участие: Децата избраха своите фаворити за Годишна награда „Бъдеще за децата”...
2/12/2020
Стартира и дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност”...
2/12/2020
Приключи и дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност” по проект „Промяна в действие”...
2/12/2020
На 04.08.2015г. и 05.08.2015г.  реализира първият модул от дейност „Повишаване капацитета на ръководния екип на организа...
2/12/2020
На 24.09.2015г. и 25.09.2015г., екипът на организацията премина през обучението „Мениджмънт и организационна култура”...
2/12/2020
Ефективна работа с хората – модул от „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”...