Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Да дарим прегръдка за всяко дете – продължава!

Да дарим прегръдка за всяко дете – продължава!

Възможност за екипа на местната неправителствена организация да запази повече семейства Заедно!

Екипът ни, ще използва получените средства, за закупуването на пелени за еднократна употреба и консумативи за новородени, с цел подпомагане на семейства и деца от уязвимите групи.

Едно от основните направления на работа на социалната услуга  Център за обществена подкрепа – Казанлък, е именно – „Превенция на изоставянето и реинтеграция“, така, че специалистите се налага да подготвят „Кутия за новородени“ и пакети за бебета и деца (зависимост от потребностите на потребителите), и да ги предоставят на семейства, с които работят (и попадат в графата крайно нуждаещи се.

За да случим ПРОМЯНАТА Заедно!

Даренията за текущата кампания може да бъдат под формата на консумативи и/или парични средства.

Адрес за кореспонденция:

гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25, сдружение „Бъдеще за децата“ за кампанията „Прегръдка за всяко дете“, тел.: 0878 379 261, Мария Гинева

или

до офис на куриерска фирма СПИДИ – „Парк Розариум“, ул. „Генерал Столетов“ 1, за сдружение „Бъдеще за децата“, Мария Гинева, тел.: 0878 379 261

Дарения по Банков път:

Сдружение "Бъдеще за децата"

Булстат 123648231

гр. Казанлък, ул. "Войнишка" 25,

Валута: BGN;

IBAN: BG82 STSA93000013794439;

BIC: STSABGSF

Банка ДСК, клон – гр. Казанлък