СНЦ „Бъдеще за децата”, обявява конкурс за длъжността: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – КАЗАНЛЪК

Работно място – 1

Място на работа: гр. Казанлък

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование
 • Висше образование – бакалавър/магистър специалност “Социални дейности”; „Социална работа”, “Социална педагогика”, „Психология” и др. ще се счита за предимство;
 • Трудов стаж в социалната сфера е предимство;
 • Умение за работа в екип;
 • Умение за работа с деца и семейства от рисковите групи;
 • Готовност за работа с ромска общност;
 • Готовност за мобилна социална работа

Организацията предлага:

 • Работа на пълно работно време;
 •  Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
 • Възможности за допълнително обучение;
 • Трудов договор; социални придобивки по КТ

Необходими документи за кандидатстване:
– Мотивационно писмо, CV, копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации, курсове, специализации.

Подаване на документи от 01.02.2023г. до 13.02.2023г., по e-mail : info@speckids.org, special_child@abv.bg, и на място в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък, находящ се на ул. „Войнишка” 25.

                  Лице за контакт: Невена Трифонова, технически сътрудник

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

Мария Гинева

Директор Социални услуги при сдружение „Бъдеще за децата“