20 детски картини избра журито на Конкурса „Бъдещето на децата“


От всички получени творби екипът на сдружението избра 20-те, които представят БЪДЕЩЕТО на ДЕЦАТА по най-интересен и по детски, начин.

В началото на месец април от организацията обявиха началото на Конкурса за детска рисунка и приканиха деца, и техните родители и учители да се включат и представят БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА, през своите очи и ръчички.

До 21-ви април беше крайният срок за участие.

„Творчеството, изкуството, далеч не се ограничавта само с това да нарисуваш картина, да напишеш книга или да поставиш спектакъл. Творчество би могло да има във всяка една професия, ако подходиш към нея по този начин. Във всяко съзидание има елемент на вграждане, макар и не в този буквално-опредметен смисъл. Неминуемо оставяш нещо от себе си – от духа си, от същността си, от емоциите си в нещото, което правиш. Раздаваш се, разпиляваш се по един прекрасен начин. Възприемаме нашата работа като изкуство. Всеки ден е различен. Всяко семейство е различно. Всяко дете е различно. И рисуват различни картини, образи, сюжети, истории. Именно затова избрахме форматът Конкурс за детска рисунка“, разказва Невена Трифонова, специалист „Комуникации“ в организацията.

Как си представяте бъдещето на децата?! Какво му трябва на едно дете, за да е щастливо?! – Върху тези въпроси, трябваше да размишляват, и да изобразят на белият лист, деца на възраст до 18 години.

В рамките на почти месец време, бяха получени над 70 картини общо. Освен от град Казанлък, в Конкурса се включиха и деца от Плевен, Монтана, Велико Търново, Ихтиман, Сливен, Луковит.

Преди дни, журито в състав: Красимира Димитрова, Председател на сдружение „Бъдеще за децата“, Стела Цветанска, психолог, Десислава Димитрова, психолог и Андреана Димова, социален работник, селектираха рисунките в четири възрастови категории – от 3-6 години, 7-9 години, 10-11 години и 12-13 години.

Картините, които ще бъдат включени в юбилейната изложба на организацията по повод 20-та Годишнина са на:

Белослава Далиева, 11 г., „Арт линия“ – гр. Казанлък

Даниел Станиславова Ангелова, 12 г., СУ „Екзарх Антим I” гр. Казанлък

Габриела Игнатова, 11 г, ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък

Анелия Терезова Нинчева, 8 г., ОУ „Васил Левски“, с. Д. Луковит

Ралияна Генчева Дончева, 5 г., ДГ № 9 „Слънчице“ – гр. Казанлък

Семир Мехмед Ахмед, 5 г., ДГ № 9 „Слънчице“ – гр. Казанлък

Йоана Николаева Ферменджиева, 6 г., ДГ № 9 „Слънчице“ – гр. Казанлък

Дария Джамал Папарланова, 6 г., ДГ № 9 „Слънчице“ – гр. Казанлък

Айкут Мехмедали Челик, 6 г., ДГ № 9 „Слънчице“ – гр. Казанлък

Ивайла Маджарова, 10 г., „Арт линия“ – гр. Казанлък

Николина Иванова, 11 г., „Арт линия“ – гр. Казанлък

Йоана Цонкова, 7 г., „Арт линия“ – гр. Казанлък

Мира Краджова, 7 г., „Арт линия“ – гр. Казанлък

Мелиса Кехайова, 7 г., „Арт линия“ – гр. Казанлък

Хрисия Ангелова, 1 „а“ клас, ОУ „Мати Болгария“ – гр. Казанлък

Илияна Башкехайова, 1 „а“ клас, ОУ „Мати Болгария“ – гр. Казанлък

Диан Драгнев, 13 г., ОДК – гр. Казанлък

Виктория Ангелова Сарачева, 12 г., Народно читалище „Пробуда-1920”- с. Копринка, община Казанлък

Версавия Янкова, 12 г., „Две лица“

Аделина Петрова, 12 г., гр. Велико Търново

Всички деца, които са изпратили своите рисунки ще получат Удостоверения за участие в Конкурса за детска рисунка „Бъдещето на децата 2023“, а творбите им ще бъдат показани в официалната страница на организацията – Сдружение „Бъдеще за децата“.

Конкурсът за детска рисунка  е част от юбилейната кампания на сдружение „Бъдеще за децата“ по повод отбелязването на 20-та Годишнина от неговото създаване!