Контакти


 

Телефон за връзка:

0431 /6 28 66

Мобилен: 0878 379 261

 

СНЦ „Бъдеще за децата”

гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25 /бившата Община No 2/

e-mail: info@speckids.org, special_child@abv.bg,

www.speckids.org

 logo-facebook