Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Дарители

ПОЩЕНСКА БАНКА

Пощенска банка е една от водещите финансови институции в България. Инвестициите в устойчивото развитие са основен елемент в дейността на банката. Екипът й твърдо вярва, че развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса е тясно свързано с цялостното благосъстояние и развитие на обществото.

Мисията е да бъде пълноценен участник в процесите, през които преминава българското общество, и от позицията на водеща финансова институция да подпомага проекти в някои от основните сфери на обществения живот като образование, култура, спорт и грижа за околната среда.

От 2010г. „Юробанк“ АД е дарител на Сдружение „Бъдеще за децата“  като всяка година  деца в риск от организацията рисуват коледни картини, които красят коледните картички на банката и изработват мартеници съвместно със своите родители, доброволци и специалисти от организацията. Средствата подпомагат инициативите на организацията и се изразходват за провеждането на летен терапевтичен лагер, хипотерапия, екскурзии на децата и младежите и много други дейности.

"М+С ХИДРАВЛИК“ АД

М+С Хидравлик“ АД е едно от най-големите предприятия в Община Казанлък, специализирано основно в производството на хидравлично оборудване. Основната цел на фирмата е посрещане изискванията на своите клиенти с възможно най-високо качество, на възможно най-ниска цена, предлагайки им възможно най-доброто обслужване.

“М+С Хидравлик” АД е една от най-големите дарители в Община Казанлък подкрепя спортни клубове, фестивали, празници, неправителствени организации. През последните две години подкрепи създаването на сензорната стая и рехабилитационна зала в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания  към организацията.

КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ

Дружество Кастамону България е основано през 1969 год. Първият ни комплекс започна производството си през 1971 г. в гр. Кастамону с производство на ПДЧ. През 2000 год. е закупен заводът Габровница АД, който се намира в района на Казанлък.
Съораженията в гр. Кастамону постоянно се обновяват и развиват според новите потребности чрез допълнителни инвестиции в нови технологии. Днес в завода се произвеждат продукти от различни марки, които се използват в производството на мебели.

Кастамону България“ АД е една от водещите компании в региона. Фабриката провежда редица социални мероприятия през годините за жителите на региона. За социалната си дейност е отличена с приза за „Корпоративно и социално отговорно предприятие за 2015 г. и получи наградата БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА за Бизнес с кауза на организацията.

ИНЕР УИЛ КЛУБ РОЗА АЛБА И РОТАРИ КЛУБ КАЗАНЛЪК

Инер Уил е една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена. В момента клубовете по света имат над 103 000 членове в повече от 100 страни.

Женският клуб подкрепя организацията в реализацията на много инициативи, свързани с децата в риск – организира театрални постановки, включва се в Акция „Дядо Коледа“ и в други благотворителни дейности.

Ротари клуб-Казанлък е организация с традиции и място в обществото. Членовете му са млади, дейни и амбициозни мъже, които искат иметои работата им да се свързва само с добро. И изобщо Ротари клуб Казанлък стои много добре по отношение на Ротари общността в България и обединява в името на благородни каузи, в подкрепа на талантливи деца и в помощ на тези, които имат нужда. Сдружение "Бъдеще за децата" е кауза и партньор на Ротарианците. Получаваме и даваме подкрепа в редица инициативи и проекти в името на това да повишавам благосъстояниетои  качеството на живот на децата в Казанлък. Партньори

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Община Казанлък е основен партньор на сдружение „Бъдеще за децата“. Двете организации работят съвместно за развитието на социалната политика на територията на общината и са поставили за свой основен приоритет подкрепата на рисковите групи деца и семейства.

През 2012г. Община Казанлък  предостави за ползване сграда за развитие на дейностите на сдружението. През 2013г. Кмета на община Казанлък възложи за управление услугата Център за обществена подкрепа, а през 2014г. управлението на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. 

Двете организации са реализирали проекти за: Изграждане на дневен център за деца с увреждания по програма „ФАР“; „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък“ и др.

СДРУЖЕНИЕ „ЕДИН ПРОЦЕНТ ПРОМЯНА“

Група млади хора, които мечтаят да направят света по-красив и по-добър. Обединяват се, решавайки, че всеки месец ще заделят по 1% от бюджета си, за да помагат на хора в нужда. Не само, че осъществяват идеята си, но към тях се пресъединяват все повече хора. Няма реклами, няма показност, няма ги дори имената им, когато разглеждате страницата им във  фейсбук . Добрите им дела се предават от уста на уста, а те са просто прекрасните хора от „Един процент промяна“.

Светла, Ефтим, Светла и много други, те помагнаха на организацията ни да направи сензорната си зала, а след това залата за рехабилитация. Не след дълго подкрепита и нашата Работилничка „Бисквитките“, за да започне работата си, а на по-късен етап и да се сдобие с професионална шприц машина

ФОНДАЦИЯ ЛАЛЕ

Стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.

Фондацията финансира програми в подкрепа на различни рискови групи. Организира кампании в подкрепа на доброволчеството и на други наболели проблеми.

Фондация „Лале“ ни подкрепя в прилагането на нови методи и подходи за работа с целевите ни групи. В партньорство реализирахме проекти в подкрепа на уязвимите деца и семейства. Изградихме първата детска къща в община Казанлък по модела на програмата „Сигурен старт“ във Великобритания и Шотландия.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДСП КАЗАНЛЪК

ДСП като орган по закрила на детето, осъществяващ текущата и практическа дейност по закрила на детето в общината чрез ОЗД, са структури на АСП.

Закрила на Детето;

- Подкрепа на хората с увреждания;

- Семейни Помощи;

- Социални помощи за лица и семейства; семейни помощи за деца; помощи за ветерани от войните и подкрепа на хората с трайни увреждания; 

ДСП - Казанлък е основен партньор в работата на организацията по отношение предосатвянето на социални услуги за общността и насочването на деца и семейства към Кимплкесите от социални услуги - Център за обществена подкрепа и Център за социлна рехабилитация и интеграция за деца с увреждания.

UNICEF BULGARIA

УНИЦЕФ е световен лидер в популяризирането и отстояването на правата на децата в над 190 страни, включително в България.

УНИЦЕФ е световен лидер в популяризирането и отстояването на правата на децата в над 190 страни, включително в България.

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна.


Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

Сдружение „Бъдеще за децата“ е част от НМД от 2010 година и член на УС.

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО

Български център за нестопанско право (БЦНП) е създаден през 2001 г., като фондация в обществена полза. БЦНП е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 100 страни по света с цел защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации.

Работят за промяна на законите и средата в България, така че хората да се сдружават свободно и да са граждански активни, а техен основен приоритет е благосъстоянието на гражданските организации, които са двигателят на всяко проспериращо гражданско общество.

Български център за нестопанско правоУправляват онлайн платформа, в която дават възможност на социални предприятия като РАБОТИЛНИЧКА „БИСКВИТКИТЕ“ да се развиват и хората да се научат да пазаруват с КАУЗА - http://www.darpazar.bg/bg.