Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Център за социална рехабилитация и интеграция

Подкрепа за бъдещето на всяко дете!

За центъра 

Сдружение „Бъдеще за децата“ има богат опит в работата с деца и/или младежи със специални потребности и техните семейства и предоставя социалната  услуга от 2008 година, а от 2013 година – като държавно делегирана дейност. Капацитетът на Центъра е 25 деца.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца разполага с:

 • Дневна зала за игра и занимания с децата, които посещават центъра 
 • Зала за групова и индивидуална рехабилитация
 • Сензорна зала
 • Санитарни помещения
 • Кабинет на психолог
 • Кабинет на логопед
 • Кабинет на социален работник
 • Библиотека на играчките
 • Двор със специализирана детска площадка с осигурен достъп за деца с увреждания

В Центърът се предоставят следните социални услуги:

 • Терапия и рехабилитация
 • Общностна работа
 • Информиране и консултиране
 • Обучение и придоциване на умения
 • Застъпничество и посредничество

За Кого?

Центърът подпомага деца от 0 до 18 години с трудности в общото им развитие и заболявания на централната нервна система, които получават грижа и подкрепа за цялостното си развитие. Чрез различни развитийни и социализиращи дейности, включително рехабилитация, логопедична и психологическа подкрепа, ерго- и арттерапия, игри, приказки, танци, музика и други незабравими и вълнуващи занимания, децата преодоляват предизвикателства, пред които са изправени, за да участват ефективно в образователния процес и да бъдат по-самостоятелни.

Децата могат да бъдат:

✓ от семейна среда;

✓ от приемни семейства

✓ от резидентни услуги в общността или от специализирани институции.

Дейностите на Центъра обхващат и родителите на децата, които го посещават – с тях се работи в посока да продължат развитийните дейности и пренесат усилията, които децата им полагат и вкъщи, за да има цялостен и пълноценен ефект от общата работа.

Как помагаме

Програмите са специализирани в базови и развитийни за почасова грижа и консултативна подкрепа, за деца от 0 до 7-годишна възраст, както и почасова грижа и подкрепа на деца със специални образователни потребности за деца от 7 до 18 г. в зависимост от тяхното общо състояние.

Програмата за работа с родители на деца с увреждания е част от услугите за консултации и допълнителна подкрепа. В нея се включват професионални консултации от мултидисциплинарен екип за родители /в конкретни случаи роднини или близки/ на деца с увреждане, съобразно специфичните им потребности.

Програма Ранна Интервенция - Мултидисциплинарният екип извършва пълен скрининг на детето и средата му при влизане в социалната услуга. Работим с различни методи и тестове за за изследване и получаване на информация, за да можем да бъдем ползени.

 • Изследване на интелекта на деца в училищна възраст с тест на Векслер;
 • Тест за диагностика на Дислексия DD-2 на Екатерина Тодорова;
 • КТФТО – картинен тест за снемане на логопедичен статус на Катерина Щерева – за превенция на Дислексия за деца от 4-7 годишна възраст;
 • Кодиране и декодиране на деца в училищна възраст с четене и разбиране;
 • C-board и други ДАК;
 • Developmental Profile 3 DP-3 – Форма на интервю с родителите и/или настойниците;
 • Тестове за деца с нарушение в плавността на речта – в електронен вариант – нашите специалисти са сред 10-те в България, които използват този метод в работата си, с цел улеснение на родителя.
 • Скрининг тестове за Аутизъм, развитие в интелектуално отношение в предучилищна възраст, изготвяне на логопедичен и/или психологически статус;

Програма за работа и подкрепа на специалисти, студенти, стажанти, и учители. Работа на терен – изнесени приемни и групови занимания в детски градини, училища, Центрове за личностно развитие, Детска къща.

Работим заедно, за да осигурим комплексната подкрепа, от която децата и родителите се нуждаят.

На кого помагаме?

 • Деца, които имат нужда от специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, забавяне в развитието. В процеса на работа с децата обхващаме и техните родители;
 • Деца в ранна възраст с обучителни затруднения и техните семейства;
 • Деца с емоциаонално-поведенчески проблеми;
 • Деца с говорни проблеми и заболявания;
 • Деца с проблеми в общото си психомоторно развитие и израстване;
 • Деца с увреждания на двигателния апарат;
 • Небербални деца;

Как можете да ползвате услугите на Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък?

Ползването на услугите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък (ЦСРИ) е възможно чрез насочване с направление и/или подаване на Заявление за ползване на социална услуга, издадено от/в  Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ по местоживеене на семейството.

Нашите специалисти

Широкият кръг от специалисти, с които ЦСРИ – гр. казанлък разполага – социален работник, рехабилитатор, логопед, психолози, сензорен терапевт – предоставят комплексната подкрепа, от която децата и родителите се нуждаят, за да преодолеят социалната изолация и да водят пълноценен живот. Специалистите ни разполагат с добре оборудвана и приветлива база с разнообразни развитийни играчки и съоръжения, които предразполагат децата да се чувстват свободни в своите игри и да развиват тяхната моторика и въображение.

Специалистите реализират съвместни дейности между деца и родители с цел създаване на отношения на доверие, привързаност и опознаване на потребностите на децата.  Постигат тези цели чрез организиране на общи игрови занимания и обучителни формати, в които родителите работят по съвместни задачи заедно с децата си.

За повече инфромация относно услугите можете да се консултирате с нашите специалисти, като си запишете час на тел. .............., или през социалните мрежи на лично съобщение ...........................