Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Независимо от вашето семейно или професионално положение, търсенето на помощ от квалифицирана помощ от психолог, логопед, социален работник, семеен консултант е инициатива, която със сигурност ще ви помогне най-малко да преосмислите начина, по който се опитвате да решавате проблемите си.

Ако търсите подкрепа през трудна или предизвикателна ситуация, или просто искате да се задвижите в нова посока в живота си, очаквам с нетърпение да работим заедно в тази посока.

  • Информиране и консултации на деца и родители/ близки на детето е част от услугите и допълнителна подкрепа, което специалистите на сдружение „Бъдеще за децата“ и Комплекса за социални услуги за деца и семейства“ – гр. Казанлък предосатвят в общността. Семействата могат да получат професионални консултации от мултидисциплинарен екип за деца и/или родители /в конкретни случаи роднини или близки/ на децата, съобразно специфичните им потребности.
  • Семейно консултиране - Всяко семейство по своята същност е едно малко и уникално общество и като всяко общество има своите периоди на трудности, проблеми и кризи. Тези трудности и проблеми могат да бъдат породени от най-различни причини. Това води до усещането за голямо напрежение, до конфликти във взаимоотношенията и неразбирателство между семейните членове, до чувство за неудовлетвореност, безпомощност, самотност, понякога до отчаяние и голяма болка. Семейното консултиране помага на семейството или на отделната личност да открие и да се научи да използва своите скрити и потенциални ресурси и сили за справяне с проблемните поведения, затормозяващите чувства и преживявания или други страдания, породени в контекста на отношенията със значимите и важни за него хора, като така тяхното влияние намалява значително или напълно изчезва.
    С помощта на семейния консултант се откриват и разбират преживяванията и гледната точка на останалите семейни членове, дава се възможност да се оценят и уважат потребностите на всеки един член на семейството.
  • Скрининг на общото състояние и ниво на развитие на детето – в ранна детска, предучилищна и училищна възраст;