Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Синя стая

„Синята стая” е специализирано помещение за провеждане на разпит/изслушване на дете. Подготовката на детето за предстоящата процедура се извършва от професионалисти, специално обучени за тази цел. С детето се работи по специализирана методика за подготовка на деца, подходяща за възрастта.

Специализираното помещение позволява разпитът/изслушването на детето да се проведе в щадяща за него атмосфера, в присъствието на всички предвидени участници за съответния етап на наказателното производство. Визуалният контакт между детето и останалите участници, включително и извършител, се избягва чрез използването на комуникационни технологии. Те осигуряват запис на разпита, който може да се ползва за целите на производството от всички участници на различни етапи, за да се намали броят на разпитите на детето и рискът да се повтаря една и съща информация пред различни участници в процеса.

Детето и интервюиращият се намират в специално оборудвано помещение, което е отделено с венецианско огледало от помещението, в което са предвидените за съответната фаза на производството участници.

Лицата зад стъклото могат да задават въпроси на детето посредством интервюиращия, който носи слушалка и микрофон.

Обстановката създава уютна за детето атмосфера, като вратите между стаята за изслушване и другото помещение/другите помещения са обезшумени. Цветово помещението е  издържано в  спокойни, пастелни  цветове.  Мебелирано е по начин, който осигурява комфортно пребиваване в стаята на по-малки и по-големи деца (масички и столчета с два размера, диван или фотьойл, мек мокет). Разположена в две помещения, „Синя стая“ е обзаведена с помощни материали и  техника за получаване  на  информация от  детето (тебешири, листове хартия, обик- новени кукли,  други  специални кукли, които оживяват, надянати на ръката и други), които пряко не са достъпни за детето, а се използват от специалисти при разпита/ изслушването.