Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Спешен прием

Това е социална услуга разкрита в допълнение и подкрепа на работещия Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък. Основната и цел е осигуряване на защитено място за децата в риск, за да бъдат спешно изведени от средата, която е заплаха за здравето и живота им.

Спешният център за прием на деца в риск  - гр. Казанлък работи и с деца, и с родители, преживели насилие или станали свидетели на такова.  Настаняваме потребителите в приятна обстановка, близка до семейната, за да се създаде спокойствие на травмираното дете и да подпомогне неговото по-скорошно възстановяване. Услугата е предназначена за деца между 3 и 18 години, а ако детето е под 3 - годишна възраст Центърът позволява настаняване заедно с майката като придружител.

Това е краткосрочна услуга с продължителност неповече от 3 месеца и капацитет 4 деца (едновременно).

Ползването на услугата се случва след издаване на Заповед от изпълнителният диркето на Регионална Дирекция Социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето“ и/или Директорът на РУ „Полиция“ при МВР, с цел мярка „Закрила“.