Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

От своето създаване през 2003 г., организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. След направено проучване и анализ на ситуацията, бе отчитено, че са изпълнени заложените цели в първата стратегия на организацията. Благодарение на дългогодишната и упорита работа на основатели и съмишленици, на територията на община Казанлък се създаде подкрепяща среда за деца и младежи с увреждания и техните семейства, посредством разкриването на социални услуги и реализацията на проекти за социално включване. С течение на времето в дейностите и проектите на сдружението започнаха да се включват и нови потребители – деца от различни уязвими групи и техните семейства. В края на 2014 г., излиза Решението на Старозагорски окръжен съд, според което се променят името, стуктурата, целите и визията на организацията.от началото на 2015 година, Сдружението е официално вписано във всички регистри като СНЦ „Бъдеще за децата”.

Мисия – Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Организацията е партньор на община Казанлък в развитието на Стратегията за развитие на социалните услуги през 2011-2016г. и в реализацията й в частта касеща децата в риск.

Сдружение „Бъдеще за децата” е доставчик на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция” за община Казанлък. Услугите са държавно делегирани дейности и са възложени за управление от община Казанлък

От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“, a от 2013 година е и член на Управителния съвет на мрежата. От 2014 година Сдружение „Бъдеще за децата” е член на Национален алианс за работа с доброволци.