Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ПРОМЯНА в действие

Стартира и дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност”

Сдружение „Бъдеще за децата” стартира инициативата „Арт-ателиета на открито”, от днес.

Всеки, който желае може да се присъедини към нашата „АрТворилница за Чудесии”.

В рамките на една седмица – от 25.05. до 29.05.2015г. /включително/, екип от организацията ще предложи тематични уъркошопове за децата на Казанлък и техните родители.

Мобилната работилница е в парк „Розариум” в Казанлък е на разположение на децата от 10:00 до 12:00 часа с материали за рисуване, книжки за оцветяване, кът за изработка на гривни и други бижута, приложни изкуства, керамика, природни материали за изработка на картини и пана, декупаж и др.

Дори и рисунките по детските лица са позволени!

В ателиетата участват и членове на Центъра за работа с доброволци към сдружението.

Това става възможно благодарение на проект „Промяна в действие”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. Припомняме, че сдружението смени името и представителството си, разшири целевите групи, дейностите и услугите в подкрепа на децата и семействата от община Казанлък. Промените, които се случиха в организацията коренно промениха функционирането й. Настоящият проект е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането на капацитета на НПО. Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на време, когато сдружението е разширило дейността си и ръководния екип оценя потребността от структуриране на дейността на организацията и разширяване на целевите групи.

Целта на дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност” е хората да се запознаят с дейността на сдружението и да се включат в различни инициативи. В рамките на арт-ателиетата на открито, можете да получите информация за работата на организацията и услугите, които предоставят на децата и родители в нашия град.

Очакванията са след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск.

Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

www.ngogrants.bg 

____________________________________________________________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени