Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Фонетично развитие

Игри фонетично развитие

ИГРА 1: СЛУШАЙ И ПОМИСЛИ С КОЙ ЗВУК ЩЕ ЗАПОЧНЕШ ТИ

Целта на играта е да развие умението за изслушване, разбиране и прилагане на словесната инструкция.

Необходими материали – тематични картинки (снимки) и карти с въпроси.

Торба от кожа, която се използва за носене на различни неща. Чанта (дамска чанта)
Бели ххххххххх къде отлетяхте?
Дойде ли ви края изберете дружки.
Пеперуда
Жаба, жабурана в жабурняка взе да квака.
Квака-квак, квака-квак.
Где, детенце, си се скрило пак?
Жаба
На диванче под юрганче
хххх бяло се е свряло.
Хърка, мърка недоволно-
прави се на болно.
Коте
Корабчето плава, плава
като в океан.
Искам, искам аз да бъда
негов капитан.
Кораб
Невисок шкаф с чекмеджета, в който се държат сгънати дрехи, спално бельо и др. Скрин
Цветна е като дъгата -тя - приятелката на цветята.
И разпери ли крилцата
радва всички с красотата.
Пеперуда

ИГРА 2:  СЛУШАЙ, ПОМИСЛИ И ОТГОВОРИ –  ЗВУКА НА ДУМИЧКИТЕ НАМЕРИ

Думи, започващи със звука [А]

1.

Женско име, започващо с А

Ана

2.

Плод, който съдържа в себе си женското име Ана

Ананас

3.

Как се казва рожбата на овцата?

Агънце

4.

Пътнически транспорт.

Автобус

5.

Пътека между редици от дървета и храсти в парк.

Алея 

Думи, започващи със звука [К]

1.

Бяло момиче изпод снега наднича.

Кокиче

2.

Рога носи - вол не е. Мляко дава - крава не е. Брада носи - поп не е.

Коза

3.

Колкото му тънка снагата, толкова му е остра сабята.

Комар

4.

На цифра осем силно тя прилича и Мечо много я обича.

Круша

5.

Мъничко, но силничко - цяла къща пази.

Ключ

Като цяло развиването на фонематичен слух при децата изисква провеждането на различни игри и упражнения, в които е необходимо да отделим думи със зададения или проблемния звук от фрази, стихчета и гатанки с помощта на въпроси-подсказки или тематично подбрани картинки. Продължаваме с 

Думи, започващи със звука [Г]

1.

Птица.

Гълъб

2.

Наниз или друго някакво украшение за носене на шията. Огърлица.

Гердан

3.

Бара, локва, вир.

Гьол

4.

Много дървета, които са расли на едно място.

Гора

5.

Част от човешкото тяло.

Глава

6.

Който плува под вода.

Гмурец

7.

Мястото, където птиците снасят яйчицата си.

Гнездо

8.

Есенен плод.

Грозде

9.

Меден съд с тесен отвор и похлупак за прибиране на течности или предмети.

Гюм

Думи, започващи със звука [П]

1.

Плажът в златисто облян е. С мека прегръдка ни мами.

Пясък

2.

Цифра.

Пет

3.

Крив съм, ляв съм - изправя ли се, небето стигам; Тясно и дълго изравнено място по земята за вървене и за пътуване.

Път

4.

Детска играчка, която се завърта.

Пумпал

5.

Без вретено жица преде. Рибар не е тънка мрежа плете.

Паяк

6.

Тънко, дълго, цял свят облича.

Платно

7.

Петима братя - един с друг не си приличат. Петима души - един без друг не могат.

Пръстите

8.

Крилато животно, покрито с пера.

Птица

9.

Лирична църковна песен за възхвала на Бога. Псалм. (повтаря)

Псалм

Думи, започващи със звука [Б]

1.

Мечо зимен сън заспа. Пак в бърлогата се свря.

Бърлога

2.

Бяла спретната къщурка с две липи отпред. Тука майчина милувка сетих най-напред.

Бял

3.

Глагол, действие. Бдя, бдиш, бдях, бдял.

Бдя

4.

Камък на шупли като гъба;  Биберон

Бигор

5.

Учтива дума.

Благодаря

6.

Роднина.

Брат

7.

Тичам, припкам, търча.

Бягам

 

Думи, започващи със звука [С] 

1.

Зеленчук.

Салата

2.

Дълга Яна стига няма.

Сянка

3.

Местен празник на селище.

Събор

4.

Цифра 2 и цифра 2 - вярно ако ги сберем - правят 4, дете.

Сбор

5.

От едно огнище цял свят се грее.

Слънце

6.

Свиря на ксилофон.

Свиря

7.

Направа като къща, дом.

Сграда

8.

Ден от седмицата

Сряда

9.

Малки сме, но работливи, ние зайченцата сиви. Скок-подскок, скок-подскок, ех, че радостен живот!

Скок

Думи, започващи със звука [Ц] 

1.

Вид дребна морска рибка.

Цаца

2.

Зеленчук.

Целина

3.

Кореноплодно растение.

Цвекло

4.

Разтворила се пъпка на растение, която после връзва плод и дава семе; Краска (червена, синя...).

Цвят

5.

Една чудесна песничка щурче ми подари. Застават в кръг момчетата с цигулки в ръце.

Цигулка

6.

Женско име.

Цонка

7.

Малкото врабче Сивушко да чете на глас се учи. Црък-црък засрича, буквичките заобича.

Црък-црък

8.

Лечебно средство.

Цяр

9.

Цар царува в Цариград.

Цар

Думи, започващи със звука [Ш] 

1.

Шалче на вратлето слага си детето.

Шал

2.

Писана шейна премина в бялата партина.

Шейна

3.

Борчето е също украсено - с мънички шишарки позлатено.

Шишарка

4.

Глъч, смут, олелия, врява.

Шум

5.

Тихо се сипе първия сняг... Шаро е още малко кутре.

Шаро

6.

Цифра.

Шест

7.

Искам аз шофьор да стана - таткава отмяна.

Шофьор

8.

Вид игра.

Шах

9.

Газирана напитка.

Швепс

Думи, започващи със звука [Ж]

1.

Метал.

Желязо

2.

На дъба децата падат по земята с шапчици в ръката.

Жълъд

3.

Един брат в девет ризи стои.

Жито

4.

Детска игра.

Жмичка

5.

Породист кон.

Жребец

6.

Вътрешен орган.

Жлъчка

7.

Горещина. Зной.

Жега

 

Упражненията за развитие на фонематичните процеси са с комбиниран характер – освен формиране на фонематичен слух развиват и когнитивните умения за памет, мисъл и концентрация на вниманието. Разбира се, материалът не претендира да е изчерпал всичко по темата. Друг примерен сценарий на игрите за изслушване и назоваване на определен звук може да бъде, да речем, едно въведение с артикулиране на вокалите (А, О, Е, Ъ, У, И), на дифтонгите (Ю, Я), на звучните билабиални съгласни (М, Б) и пр. в зависимост от корекционното занимание. Или пък ако заниманието е за диференциране на звукове, то по двойки да се назовават думи, започващи с тях.

АРТИКУЛАЦИОННА ГИМНАСТИКА

І.ПЕСЕН

РАЗХОДКА С АВТОБУС

Въртят се колелетата – вр-вр-врът, вр-вр-врът, вр-вр-врът.

Въртят се колелетата – вр-вр-врът, врът, врът, вр-р-р-р-ът.

Фаровете мигат – кльонк-кльонк-кльонк, кльонк-кльонк-кльонк, кльонк, кльонк-кльонк.

Фаровете мигат – кльонк-кльонк-кльокл, кльо-онк, кльо-онк, кльо-о-о-о-нк.

Вратите се отварят – хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп.

Вратите се отварят – хлоп-хлоп-хлоп, хлоп, хлоп, хл-о-о-о-п.

Чистачките почистват – скр-скр-скръц, скр-скр-скръц, скр-скр-скръц.

Чистачките почистват – скр-скр-скръц, скръц, скръц, скръц.

Клаксоните свирят – бийп-бийп-бийп, бийп-бийп-бийп, бийп-бийп-бийп.

Клаксоните свирят – бийп-бийп-бийп, би-и-йп, би-и-йп, би-и-и-и-йп.

Дечицата подскачат – скок-подскок, скок-подскок, скок-подскок.

Дечицата подскачат – скок-подскок, троп, троп, тро-о-оп.

А майките се карат – шт-шт-шт, шт-шт-шт, шт-шт-шт.

А майките се карат – шт-шт-шт, ш-ш-шт, ш-ш-шт, ш-ш-ш-шт.

Бебетата плачат – уа-уа-уа, уа-уа-уа, уа-уа-уа.

Бебетата плачат – уа-уа-уа, уа, уа, уа-а-а-а-а.

ІІ. ТРИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА, КОИТО СЕ ОНАГЛЕДЯВАТ С ДВИЖЕНИЯ, МИМИКИ И ЖЕСТОВЕ:

1. Разходка в гората

С влакчето отидохме в гората. Чух-чух-чух! Чух-чух-чух!

Там погалиха ни с аромат цветята. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м!

(издишвайки се произнася м-м-м)

Насреща ни ядосан таралеж. П-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф!

Да бягаме тогава, беж – Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р!

♦♦♦

2. Пчеличка

Малка весела пчелица мед донесе ви, дечица. З-з-з. З-з-з.

Кацна на колянцето. Щипнала носленцето. З-з-з. З-з-з.

♦♦♦

3. Магаренцето Марко

Магаренцето Марко се изплаши! Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а!

Навътре във гората то запраши: Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а!

Догонило го бръмбарчето Жужо: Ж-ж-ж! Ж-ж-ж! Ж-ж-ж!

И Марко мигом утешило: Ж-ж-ж! Ж-ж-ж! Ж-ж-ж!

 ♦♦♦

ІІІ. АРТИКУЛАЦИОННА ГИМНАСТИКА В ШЕСТ УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ИЗИСКВАТ МОТОРНО И ВЕРБАЛНО ИМИТИРАНЕ.

1. Палавото езиче

Усмихни ми се, ако обичаш, ти

и устата леко отвори.

Върха на езика постави

на долната си устна ти.

А ще можеш ли така – език по устните сега

да прокараш, говорейки ми – Пя-пя-пя?!

2. Лопатка

Отново ще ми се усмихнеш ли

с отворена уста както преди?

Но този път езика отпусни –

на долната си устна положи го ти.

Задръж за кратко го така –

дорде до 10 преброя!

3. Топка в цел

Езикът между устните да е затворен.

Показваш, че си много отговорен.

Отпусни го и подвий го хей така,

че топка малка да прилича на мига.

От тази си позиция почни да духаш –

като внимаваш бузите да не издуваш.

4. Фокус

В лека усмивка уста нагласи,

език на горната устна сложи.

Краищата му да са повдигнати

като в средата вдлъбнатото да стои.

Опитай се сега да духнеш към носа-

прашинките памук да полетят с крилца.

5. Барабанче

Усмихната уста ми отвори

и върха на езичето сложи

зад предните си зъбки ти.

Със звук Д-Д-Д-Д барабан‘и –

шумно, ясно – като с палчици

Д-Д-Д-Д-Д ми изсвири.

6. Пуйка

Днес хубаво е тук, нали?

Усмихната уста ми покажи.

Сега езика бързо задвижи

на горната си устна ти. 

БЛ-БЛ-БЛ-БЛ – добре, прекрасно.

На пуешки говориш ясно.

IV. ИГРИ С ПРЪСТИТЕ НА РЪЦЕТЕ

Пръстчетата могат – дланта е изправена, пръстите са събрани и изпънати. После те леко се разтварят, след това се прибират в изходна позиция; 

Хайде да си поиграем – палецът докосва последователно всеки пръст – показалеца, средния, безимения и кутрето. Може да се онагледява чрез стихотворния текст:

Палчо, събуди се!

Показалчо, разсъни се!

Хайде, Среден, стига спа!

Ти, Безимен, не разбра!

Кутре, Кутре, кутренце,

мое малко момченце,

хайде да си поиграем,

както ний си знаем!

Люлка – пръстите на двете ръце се преплитат. Китките и дланите се оформят като люлка. Двете ръце се движат наляво и надясно;

Буболече – китката наподобява главичката на малко бръмбарче. Палецът леко придържа безимения и средния пръст. Показалецът и кутрето са повдигнати като пипалцата на бръмбарчето. Те се опъват и свиват, а китката се придвижва наляво и надясно, нагоре и надолу. Това пластично упражнение изисква контрол върху координацията на движението;

Катериче – между дланите на детето са поставени два ореха или два жълъда, дланите се придвижват и приплъзват в различни посоки, при което орехите/жълъдите се превъртат и търкалят, масажират дланите, активизират тактилните усещания. Орехите може да се придвижват и превъртат с движения на пръстите;  

Ръкавичка – ръката е изправена с изпъната длан. От тази позиция пръстите се разделят и се прилепят един към друг в разнообразни комбинации.

Развитието на моториката  и координацията на движението на пръстите и ръцете е показател за интелектуално развитие. Детето с добре развита фина моторика умее да разсъждава логически, има активно внимание, памет и свързана реч.

ПОДВИЖНИ ИГРИ И БРОИЛКИ

Публикувано в/във ЛогоРитмика

Активната игрова дейност с диалог за възприемането на нови знания у децата е плод на нашите умения как да успеем да привлечем детското внимание. Това може да се постигне чрез силата на дразнителя, повторението, възможността на детето да действа с даден предмет или играчка (да ги пипне, да им поговори…), подвижни игри и пр. За сензорното развитие на детето до неговата първа годинка голяма роля играят нагледните действия на възрастния пред него, съпроводени винаги с говор – показване и преместване на предмет в пространството; название на предмета, звукоподражания, название на свойства и действия, инсценировка на действията.

Бързото развитие на движенията в периода на ранното детство – до втората година – се отразява върху развитието на говора, който се активизира между 16 – 18 месец, когато вниманието и интересът от ходенето се прехвърля върху говора.

Децата имат различни постижения в тази възраст. Всичко зависи от средата, в която живеят, и от възможността да говорят с или на някого (човек, играчка, животинче). Лексикалният запас у някои деца в тази възраст може да достигне до приблизително 100 думи.

Между втората и третата година детето използва както изречения от две думи (Мими пие, Мими яде…), така и сложни изречения; започва да задава многобройни въпроси „Къде (е)?”, „Какво (е това)?”, „Кога?”, „Как?”, „Защо?”… Първоначално въпросителните думи са си думички за общуване. Малчуганите могат многократно да повтарят „какво, какво, какво…”, като не очакват да получат отговор. Постепенно започват да разбират смисъла и начина на употреба на думата-въпрос.

Богатството на речта провокира детската интелигентност. Всяка нова лексема позволява на децата по-добре да разбират това, което възрастните им обясняват. По този начин играта им от опознавателна (до 1г. 6м) минава през изобразителна (до 2 години) и сюжетно-изобразителна (до 2г. 6м.), за да се разгърне в сюжетно-ролева (над 3 г.), т.е. навлиза в етапа  на „в игрите се вживявам в роля”.

За по-голяма  ангажираност  на децата предлагам няколко подвижни игри с подражателни движения и текст за малчуганите  (до 2г. 6м.) и броилки за по-големичките:

І. Подвижни игри:

1. Кубчета

Чукат малките дечица

чука, чука, чука, чук

с малки кубчета в ръчица

чука, чука, чука, чук.

Тихо долу ги оставят,

тропат весело с крака

после със ръчички пляскат

ех, че весела игра.

(Децата вземат във всяка ръка по едно кубче и правят същото каквото се пее в песента.)

2.Моето тяло

Къде са ми ръцете?

Ето ги и двете.

Аз ги пляскам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде са ми крачката?

Ето ги и двата.

Аз си тропкам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е главата?

Между раменцата.

Аз я връткам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е косата?

Отгоре на главата.

Аз я рошкам тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

Къде ми е нослето?

В средата на лицето.

Аз го пипам  тъй, тъй, тъй –

просто ей така.

3.Хайде всички

Хайде всички със ръчички – пляс, пляс, пляс.

Ето вижте както правя, както правя аз.

Хайде всички да подскокнем – хоп, хоп, хоп.

Хайде всички със краченца: троп-троп, троп-троп, троп.

Хайде всички, всички, всички да летим.

Хайде всички като птички ний да полетим.

(Децата са в кръг с протегнати напред ръчички. На „пляс”, „пляс” – пляскат с ръце.При „хоп”, „хоп” подскачат със събрани крака, а на „троп”, „троп” тропват последователно ту с единия, ту с другия крак. На „хайде да летим” – разперват ръце встрани и летят из стаята.)

4.Работливи зайчета

Малки сме, но работливи

ние зайчетата сиви.

Скок, подскок, скок, подскок,

ех, че радостен живот.

Със краченца ний копаем –

дупки, ямички дълбаем.

Скок, подскок, скок, подскок,

ех, че радостен живот.

(Ръцете на децата са свити в лактите – имитират лапички на зайче.На първия куплет се движат леко в свободна група, а при „скок-подскок” –ритмично подскачат с две крачета.На „радостен живот” се завъртат весело около себе си.)

5.Тъй люлеем

Тъй люлеем, тъй люлеем кукли и мечета,

тъй люлеем, тъй люлеем песничка им пеем:

На-ни, на-ни, на-ни, на-ни, на-ни.

(Децата могат да са седнали, прави, в кръг, в редица или в свободна група.Изпълняват подражателни движения на люлеене на бебе – свити ръце в лактите.)

6. Бърза весел влак

Бърза, бърза, бърза весел влак.

Гледа, гледа, гледа Слънчо драг.

Ту, ту, ту-у, ту, ту, ту-у

влакчето лети,

в него пеем и се смеем

аз и ти.

През поля, баири хей ура.

Ето влакът спира за игра.

Ту, ту, ту-у, ту, ту, ту-у

влакчето лети,

в него пеем и се смеем

аз и ти.

(Децата са едно зад друго, без да се хващат като имитират с ръцете движението на колелата на влакчето.)

7. Баба Меца

Ходи, броди баба Меца

крушки да събира.

За дечицата си малки

сладки ги подбира.

А след нея тичат, тичат, тичат, тичат

малките мечета с босички крачета.

(Децата ходят в кръг с ръце зад кръста и имитират събиране на крушки от от земята – навеждат се и докосват с пръстчета земята. След това тичат около баба Меца и накрая я прегръщат.)

8.Гъбка

Гъбка червенушка, мъничка пъструшка.

Кацнала в горичка със чадър в ръчичка.

(Децата са в кръг, клекнали ниско долу. Малките гъбки ба-а-авно се изправят и вдигат висо-о-ко ръчички, имитирайки чадър.)

9.Можем ли и ние

Да тръгнем бавно като баба Меца-

да покажем как яде медеца.

Сега да станем зайчета скокливи:

Подскачайте с крачета живо.

И като патенца покрай реката

едно след друго си вървят децата.

Накрая да се хванем за ръчички

и  хорце да тропнем всички.

(Децата изпълняват различно ходене, имитирайки всяко животно или движение.)

ІІ. Броилки:

1. 

Да играем е чудесно!

Хайде дружно да вървим!

Кой ще гони? – Много лесно:

Първом да се преброим!

2. Дъжд

От – небето –  дъжд – запръска,

тича – кряка – жадна гъска.

Аз – отивам – да – се – крия,

че – вода – не  пия.

В обла – ка – дъга – блести.

Кой – ще – гони? – ти!

3. Кой да гони?

Аз ли? – Ти ли? – Той ли?

Кой – да гони? – Кой ли?

Аз – излитам – като – птица,

Ти – си мънич – ка – умница,

Той – яде – бонбони,

кой – остава, – да ни – гони?!

4. Топка

Знам – да хвърлям – топка – леко,

на – далеко, – на – далеко,

през – полета – и – балкани,

през – морета –о – кеани…

Щом – оби – коли – земята,

връща – ми се – пак – в ръката

тя – завчас,

за – това – сега – в играта

пръв – ще бъда – аз!

5. Храбрец

Мишка – скърца – на тавана,

мечка – броди – из – балкана,

лъв – в пустиня – та – реве,

кой – света – ще  о – търве?

Дръж – мишока – на – тавана,

дръж ти – мечка – та – в балкана.

За да – хвана – тоя – лъв,

аз – от тук – излизам – пръв!

6. Мечка

Срещнах – мечка – на – пътечка.

Тя – вървеше – си – полечка,

та – я взех  за  бубо – лечка.

Ревна – тя – със  силен – глас.

Аз – храбрецът – съм – сред – вас,

пръв – ще я – сразя – завчас.

7. Лъв

Ала – бала – порто – кала,

няма – нико – го – да  жаля,

аз съм – пъргав – като – лъв,

за – това – излизам – пръв!

8. Кой да мижи?

Слънце – то – над  нас – кръжи.

Топло – слънце – я – кажи,

кой – на сянка – да – мижи?

Кой ли? – питаш – Кой?

Който – пръв – излезе, – той!

9. Котка и мишки

Имам – нова – малка – книжка,

с  кротка – котка, – с хитра – мишка.

Котка – та – мишле сънува,

на  заспала – се – преструва.

А – мишлето –

с  опашлето

в дупка – та – добре – се крие.

Мишки – те – ще  бъдем – ние.

Котка – та – ще  бъдеш – ти.

Ще – жумиш – и  ще – броиш

чак – до  три – десет  – и три!

Хоп – троп! – Мишки, – бягайте

и – капан – за котка – слагайте!

ЦИФРОЗНАЙКО И ЧИСЛАТА ОТ 1 ДО 10

Публикувано в/във ЛогоРитмика

Аз рисувам и играя –

така всичко ще узная.

С моливче чудно кръгчета, чертички

жужат на листа бял като пчелички.

С числата мили и любими

картинки ще рисуваме във рими.

 

ЦИФРА 1

Аз ръчичка съм ти вярна

Единица се наричам –

мога много и забавно

в дейности да те увличам.

ЦИФРА 2

Лебед? Щъркел? Що ли е?

Някой сторил е шега.

Всеки вижда – цифра две

пак ни кани към игра.

ЦИФРА 3

 Ходи, броди баба Меца

крушки да събира.

За дечицата си малки

сладки ги подбира.

– Ето, в крушчица една

виждам цифра три, деца!

ЦИФРА 4

– Щъркеле, кажи ми как

застояваш се на своя крак?

– Жабки търся. – Ето как

застоявам се на своя крак.

– Ще ми кажеш ли, дете,

цифра четири къде е?

ЦИФРА 5

Ябълка червена

с цифра пет е пременена.

Пълна с витамини

да дарява сили.

ЦИФРА 6

За краченца правиме шестица

топка с тях момченцето да рита.

ЦИФРА 7

– Книжке сладкодумна,

цифра седем те прегърна,

че казваш мълчешком

игрички нови в моя дом.

ЦИФРА 8

Мечо круши си събра

и усмихнат се прибра.

От осем кошера с медец успя

в осмица да извае мечата снага.

ЦИФРА 9

С цифра девет правим ний

едната лапа –

тя на Мечо да послужи –

та с медец да се не цапа.

ЦИФРА 10

– На охлювче прилича много

цифричката десет май.

-Навярно в къщичката, Благо,

се крие буболече – знай…

Аз цифрите познавам – да.

И ги пиша вече на листа.

А със думички ги каня

всеки път да си играем.