Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Центърът за обществена подкрепа в Казанлък - на 10 години

10 години Заедно променяме, и работим в посока да има повече успешни деца и родители.

Живеем и работим в малък град, където всеки познава всеки. И неминуемо, случайно или не, всеки е минавал покрай сградата, т-нар. Община 2, или бившата детска ясла „Осми март“. Сега това е различно място, светло и уютно, в което намират подкрепа децата на Казанлък и техните родители.

Спомняме си началото, преди 10 години, как хората поглеждаха към нас със страх и тревога, чудеха се какво ли ще е това, какво правят там с децата Постепенно, много от тях се станаха част от Промяната, която настъпи и на ул. „Войнишка“. Стъпка по стъпка, успяхме да променим представите за социалната работа. Искахме родителите да видят в нас приятели, които са до тях и им помагат в страховете, в малките и големи трудности, в проблемите, в крачките да бъдем добри родители – от раждането на децата, през тяхното прохождане и проговаряне, етапа на детска градина, училищните тревоги и несгоди, до трепетите и родителските неволи да огледаш и възпиташ тийнейджър. Да, да си родител не е лесно, тези обувки не винаги са удобни!

Преди да сме специалисти, ние сме хора

Част от онази професия, за която се говори много, защото е модерно, но знаем малко. Екипът от специалисти в Център за обществена подкрепа са онези хора, с които споделяш най-съкровената част от живота си, на които гласуваш доверие, допускаш ги в своя живот, в своето семейство.

В него работят хора, които преди всичко са отворени да чуят болката на другия, съпричастни и уверени. Налага се да са гъвкави, всеки ден, тъй като животът, децата, и светът се променят с минути, динамиката е голяма. Има моменти, в които трябва да действаш бързо, със замах, да дадеш част от себе си, но и да се съхраниш. Спешни случаи, семейства и деца, които не могат да чакат УТРЕ, срещи, консултации, обучения, работа на терен – в домовете им, да опишеш всичко, за да можеш да проследиш развитието и т.н. Натоварено е, но и удовлетворяващо, защото носи Промяна. Виждаме я след всеки успешно затворен случай, на финала на всяка инициатива, на всеки проект на Центъра.

През годините екипът в ЦОП – Казанлък претърпя своето израстване и развитие, и към момента част от него са 4 психолози, които работят в различни направления и възраст на децата, семеен консултант, 4 социални работника, 1 логопед и 1 социален сътрудник. Обособен е и мобилен екип, който достига до всички малки населени места в Община Казанлък, а дори и Павел баня. Влиза в домовете на най-бедните и уязвимите. От 2021 година, благодарение на партньорски проект „Еропейска Гаранция на детето“ с Уницеф България и община Казанлък, към Центъра е включен допълнителни специалисти, които да подпомагат работата на терен. За 10 години, екипът е работил по 1630 случая, а общият брой консултации и терапии, проведени в сградата на Центъра са 18760.

„Благодарим на всички, които са ни подали ръка през години! На Община Казанлък за доверието,  за партньорството на Дирекция за социално подпомагане и Отдел за закрила на детето, на всички дарители, партньори и донори, без които това щеше да бъде невъзможно!“

 

Център за обществена подкрепа – Казанлък, при сдружение „Бъдеще за децата“ предлага подкрепа за подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства; превенция на риска от раздяла на децата с родителите, реинтеграция в семейството, личностно израстване на деца и младежи, повишаване на родителски капацитет, консултиране и терапия на деца с девиантно поведение, както и емоцинално-поведенчески проблеми в развитието, езиково-говорни нарушения.

От разкриването на Център за обществена подкрепа – Казанлък е поверен на сдружение „Бъдеще за децата“, което работи за развиване, надграждане на социалните услуги в центъра. Организацията е лицензирана в съответствие с новите изисквания за извършване на социалните услуги.