Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Конкурс за координатор и медиатори по проект "Бъдеще за всяко дете"

Стартира работата по проект „Бъдеще за всяко дете“, който да намали рисковете от изоставянето на деца, да подобри грижата за най-уязвимите деца, да подкрепи семействата и да промени нагласите в общността.

Във връзка със стартирането на първата дейност четири социално-здравни центъра или т. нар. „Къщи на семействата“ в гр. Казанлък, гр. Крън, с. Ръжена и с. Горно Черковище. Набираме координатор - къщи и четири медиатора на половин щат.

Къщите на семействата са създадени по модела на програмата "Сигурен старт", който функционира в няколко европейски страни. Целта им е да подкрепят родители на деца в най-ранна детска възраст и да допринасят за развитието на уменията у деца в тази възраст.

Документите за кандидатстване се събират в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, намиращ се на ул. Войнишка 25 (бившата Община 2). Прилагаме обява за конкретното работно място и необходими документи. 

В проекта са заложени две дейности, които са продължение и надграждане на приключилите проекти през  2023 г. „Социално-икономическа интеграция и достъп до образование в община Казанлък“ и проект "Европейска гаранция за детето" на Уницеф - България.