Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

КЪЩИ НА СЕМЕЙСТВОТО подкрепи Благородна кауза

                                                                   

През изминалата събота, 16.12.2023 г. - деца, семейства и екипът по проект „Бъдеще за всяко дете в община Казанлък“ се включиха в Благотворителния Коледния базар на с. Горно Черковище /община Казанлък/, който се инициира в подкрепа на госпожа Татяна Казакова.

Базарът бе част от Празника на селото по повод запалването на Коледните светлини. Всички деца, които посещават Детската къща получиха Коледни подаръци0 и имаха възможност да прегърнат Дядо Коледа.

Елха, песни, танци, емоции, много усмихнати детски очи...и подкрепа в благородна кауза.

Ето така премина съботният ден. Вярваме, че предстоят още такива моменти и инициативи, които ще реализираме там заедно с местната управа и жителите на селото.

Детската къща в село Горно Черковище е иновативна социална услуга, която стартира през 2019 година от сдружение „Бъдеще за децата“ по програма „Сигурен старт“ /на Фондация „Лале“ и Фондация „ОУК“/.

Сега съществуването й и работата с децата и семействата в нея, продължава по проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2021, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003.“. В проектните дейности ще бъдат обхванати  200 деца на възраст под 18 години и техните семейства в т.нар. „Къщи на семействата“ в гр. Казанлък, гр. Крън, с. Ръжена и с. Горно Черковище.

Срокът за изпълнение на проектните дейности е 20 месеца и цели да се създаде устойчив модел за подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности, за намаляване на случаите на неглижиране, недобра грижа и осигуряване на възможност за пълноценно ранно детско развитие на деца от различни общности.

Повече за проектът и дейностите по него, може да прочетете на https://speckids.org/posts/144/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.html?fbclid=IwAR0ESNS5P1W26hPmn7poodvH9gscaT0fYeuMqdxXa_kOAyGxmyXnoKnDnH4.

Проектът цели превенция на рисковете от изоставяне на децата, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Проект № BG05SFPR002-2.003-0107-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана чрез Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс