Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

ОБМЯНАТА НА ОПИТ: Практика с много плюсове

Срещите с колеги от други градове, организации и/или социални услуги винаги носят положителен заряд.

Последната бе с екипът на Фондация „Конкордия“ и Ивайло Миланов – обучител и супервизор на специалисти практикуващи социална работа.

Сдружение „Бъдеще за децата“ бе домакин на двудневната обмяна на опит – 18-ти и 19-ти декември в сградата на Комплексите за социални услуги за деца и семейства.

По техни думи, изборът им върху нашата организация и услугите, които управляваме не е случаен. От много колеги са чували, че в Казанлък се работи екип с опит в различни направления – теренна работа, екип „Превенция на изоставянето“, картографиране, информиране и консултиране, „Спешен прием“, „Синя стая“ ... Част, от които Фондация „Конкордия“ развива в област – София.

Това само може да ни покаже, че вървим в правилната посока. Както в отглеждането на децата, така и в социалната работа няма точна и успешна формула. Най-важното е да се подхожда индивидуално - според хората и общността, с която работиш, спазвайки разбира се Българското Законодателство.

В рамките на първия ден, екипът на „Конкордия“ се срещна със специалистите от Коплекса за социални услуги – Център за обществена подкрепа. Колегите споделиха свои случаи и механизмите, които са използвали, за да изградят доверителна връзка и стигнат до някакви реални резултати с потребителите. Разбира се, освен за терената работа споделихме и за всички останали дейности и услуги, които сдружението развива. Вниманието на нашите гости бе привлечено от „Къщи на семейството“, които от скоро са част от нашето семейство.

Предстои Фондация „Конкордия“ да започне работата по проект по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2021, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“. Основни дейности и фокус на тяхната работа ще бъде картографиране и обхващане на деца и семейства изпаднали в социална изолация и бедност. Тук, много полезна бе колегата Даниела Ленева, която заедно с екипа по Европейска Гаранция на детето – програма на Уницеф, в продължение на три годин разви направление в социалната работа за територията на общините - Казанлък и Мъглиж.

Вторият ден от обмяната на опит премина изцяло на терен – кв. Кармен, гр. Казанлък, кв. Казмера, „Къщи на семейството“ – с. Ръжена и гр. Крън.

Във формата активно участиха взеха и госпожа Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата“, и Галина Гевгалова, фасилити мениджър в сдружението.

Това определно бяха два дни насителни с много информация, впечатления, въпроси и отговори. В неформален разговор на финала всички участници споделиха, че посоката, в която гледат е една – да се развиват социални услуги, които да поставят във фокуса детето и неговото семейство, и да отговарят на потребностите им. Важно е да знаеш на кого трябва да помогнеш, как да го подкрепиш, да имаш нужните инструменти и ресурси, да проследяваш резултатите и да надграждаш.

Следващата обмяна на опит ще бъде с домакин Фондация „Конкордия“. И ще бъде скоро.

Фондация КОНКОРДИЯ България е част от мрежата на организацията в обществена полза КОНКОРДИЯ Социални проекти с общестенополезна дейност в България, Румъния от 1991г. , Република Молдова от 2004г. ,  Австрия от 2016г. , Косово от 2020г. и административни офиси в Австрия, Германия и Швейцария.

Към днешна дата Фондация КОНКОРДИЯ България управлява дневни и резидентни социални услуги, които подкрепят деца, младежи, семейства и общности в нужда по пътя към независимия живот- живот, който се случва благодарение на щедростта на нашите дарители и партньори. Развива социално предприятие за изработка на свещи – Ателие Конкордия.