Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Срещи с Логопед

Ето как премина кампанията – „Дни на логопедичната терапия“

19 деца и семейства бяха консултирани в рамките на тридневната кампания през изминалата седмица. Децата бяха обследвани относно езиково-говорно развитие, фина моторика, развитие на детето според възрастта и общоприетите стандарти, наличие на речников запас и понятийна система, разказвателна реч и др. В рамките на по един час, логопедите Емел Сали и Николета Дичева работиха индивидуално с всяко дете, и дадоха обратна връзка на родителите – в каква посока да работят с децата за подобряване на развитието и изчистване на дефицитите, насоки към други специалисти. Като статистика можем да кажем, че по-голям процент на консултираните бе във възрастовния диапазон 2-7 години (т.е. в ранна детска възраст).

На повечето семейства бе предложено проследяване на състоянието на децата – повторни срещи след определен период от време.

От няколко години месец март се посвещава на информираност относно логопедичната терапия и ползите от нея в развитието и обучението на децата.

За първи път сдружение „Бъдеще за децата“ обявява Дни за свободни консултации за деца и семейства от град Казанлък в Комплексите за социални услуги, които управлява. Това бе продиктувано от тенденцията напоследък – все повече семейства да търсят подкрепа и помощ от логопед и психолог за децата си в ранна възраст. Радваме, че това е така. Навременната консултация със специалист може само да е от полза и за детето, и за родителите - колкото по-рано бъде установено и терапевтирано дадено нарушение, толкова по-лесно се преодолява. 

За съжаление не успяхме да запишем всички желаещи в тези три дни.

Полезна информация!

В Комплексите за социални услуги (КСУ) е сформиран екип, който работи по направление „Информиране и консултиране“ постоянно, и провежда срещи и консултациии с деца и семейства от общността - по заявка от страна на родител/ настойник. Желание за такива консултации се заявяват на място в КСУ – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25, както и на лично съобщение в страницата на на организацията – Сдружение „Бъдеще за децата“, и тел. 0877856055.

За тяхното провеждане се следва График по лист на чакащите. Социалните услуги и екипите за работа с деца работят с натовареност 100% над своя капацитет и поради тази причина Заявленията се разпределят във времето.

Сдружение „Бъдеще за децата“ е неправителствена организация и доставчик на социални услуги за деца и семейства от общността в град Казанлък и региона. Нашата мисия е да подкрепяме децата и техните семейства като предоставяме социални услуги за повишаване на благосъстоянието им.

В Комплексите за социални услуги за деца и семейства – Центъра за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, гражданите могат да получат консултации и терапия от психолог, логопед, сензорен и ерготерапевт, семеен терапевт, информиране и консултиране от социален работник, социален асистент, закрила.

Социалните услуги за безплатни за всички граждани.

Можете да ни откриете, на ул. „Войнишка“ 25. Ако искате да научите повече за нас и за това, което правим посете www.speckids.org и Сдружение „Бъдеще за децата“.

 

Сдружение „Бъдеще за децата“

гр. Казанлък