Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Кръгла маса "Превенция на насилието"

Специалисти от Сдружение "Бъдеще за децата" се включиха в Кръгла маса на тема "Превенция на насилието". Форматът се организира от Командерия „Свети Пророк Илия“ и Inner Wheel Club Kazanlak Rosa Alba /Инър Уийл клуб „Роза Алба“ - гр. Казанлък/, и се състоя на 25.06.2024г., в х-л "Зорница" гр.Казанлък.
Целта на Кръглата маса е повишаване на чувствителността към проблема с насилието, информираност за правата и начините за получаване на помощ от жертви и потенциални такива, обмяна на опит между общините и организациите и обсъждане на идеи и предложения и част от международната инициатива “Жена за жените“, целяща превенция от насилие във всичките му форми.
С подкрепата на юрист, на срещата бе представена новата онлайн платформа „Документи за защита от домашно насилие“, относно за правните аспекти на проблема.
Инициативата „Жена за жените „ се ръководи и координира от делегата в мисията на ООН , българката г-жа Анна Попова, член на OSMTH, която бе и специален участник в днешната среща.
Дефиниране на насилието, фактори за наличието на насилие, предложения за прилагане на мерки и програми за превенция - това бяха темите, по които работеха участниците.
Сдружение "Бъдеще за децата" ще използва всички свои канали за комуникация, за да разпространи информация за онлайн платформата за анонимно подаване на сигнали за насилие, както и всички начини, чрез които жертвите на насилие, могат да потърсят подкрепа и/или да подадат сигнал.
👉 www.beznasilie.bg
📱👉 Мобилното приложение "Помогни ми"
📱0700 18 250 - Национален телефон за правна помощ
📱0800 18 676 - Национална Гореща денонощна телефонна линия за пострадали от насилие.
📱0800 11 977 - Национална телефонна линия, предлага денонощна консултация, специализирана подкрепа и насочване в случаи на домашно насилие.
📱124 123 - Линията за онлайн безопасност, в случай на онлайн злоупотреби насочени към дете.
📱 116 111 - Национална телефонна линия за деца. Линията е денонощна и безплатна и на нея децата могат да получат емоционална подкрепа, пространство за споделяне, информация за начини за справяне с различни проблеми.
📱112 - При спешна ситуация, в която живота ни е пряко застрашен и изисква спешна намеса от полиция, пожарна, спешна помощ.