Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Приказката „Детска къща“ продължава

Представете си къща, в която можете да отивате с малките си деца, когато пожелаете и да се срещате с други родители и деца. Можете да играете заедно, да приготвяте различни неща за хапване, да творите, да празнувате заедно, да организирате клубове по интереси, както и да обсъждате с другите майки и бащи проблеми по отглеждането и възпитанието на децата. Можете също да се срещате и със специалисти – психолози, педиатри, лекари – и да се консултирате по важни за вас въпроси.
Такива къщи за щастие вече има и в България. Такива къщи има в Община Казанлък.

Както знаете, преди три години екипът на сдружение „Бъдеще за децата“ разви иновативна социалната услуга в подкрепа на деца и семейства от рискови групи. Нарекохме я Детска къща. Това се случи благодарение на проект „Шанс за всяко дете – адаптиране и прилагане на програмата Сигурен старт в България“ по програма „Силата на семейството и общността“, финансирана от Фондация „Лале“ и Фондация „ОУК“ /от 2019 го 2022г./ До настоящият момент Детската къща работи като допълнителна услуга в подкрепа на Центъра за обществена подкрепа, който организацията управлява, а проектът на сдружението към Фондация „Лале“ приключи през март месец тази година.

Фондация „Лале“ много отдавна започна да търси идеи, проекти, финансиране и организации, които биха искали да създадат такива семейни къщички. Още, когато започнаха първите разговори и срещи, ние знаехме, че искаме да участваме. 

Със съдействието на местния кмет на село Горно Черковище, община Казанлък и много упоритост от наша страна Детската къща заработи. Тя се превърна в желано място за деца и родители от общността. Видяхме, че има смисъл и че този модел е успешен. Резултатите и измерените индикатори на финала показваха, че има интеграция, че има и социализация. 60 семейства средно месечно посещаваха Къщата.  

И именно затова много се зарадвахме, когато разбрахме, че екипът на Община Казанлък ще продължи работа в тази посока, през проект – „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

Благодарение на този проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“, освен устойчивост на този общностен център в село Горно Черковище бяха създадени още три такива „Къщи на семейството“ – в гр. Казанлък, гр. Крън, и с. Ръжена, в които ще се осигури социална и здравна подкрепа на общностите, чрез посещение и работа на място със социален работник, психолог, педагог, специалист здравни грижи, социален сътрудник, ромски медиатор.