Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Днес, Световен ден на психичното здраве

Темата на Световния ден на психичното здраве за 2022 г. „Психично здраве и благополучие за всички – глобален приоритет” ни дава възможност да говорим и да разберем по-добре хората, които имат нужда от помощ.

През последните години събитията, които засягат целия свят- ефектите на пандемията, войните, разселването и извънредната климатична ситуация, неминуемо оказват негативно влияние върху психичното здраве на хората. Това изведе на преден план трупани с годините дефицити в грижата за хората с психични заболявания и тези, които се адаптират по-трудно към постоянно променящите се условия на труд и живот, което води и до увеличаване броя на нуждаещите се от специализирана помощ. По тази причина не трябва да забравяме колко е важно да се грижим за психичното си здраве и да работим заедно в посока на разбиране и взаимопомощ.

Според Световната федерация за психично здраве един на всеки осем души живее с психично разстройство. А средствата и специалистите не достигат най-често в страните със средни и ниски доходи. Стигмата и дискриминацията продължават да бъдат пречка за социалното включване и достъпа до правилните грижи на хората с психични заболявания. Целта е да се изградят познания за ценността на  психичното здраве, то да се осъзнава като ценност, да се насърчават равните възможности на хората с психични разстройства. Всеки да има достъп до грижите за психичното здраве, от които се нуждае.

Какво е психично здраве?

По дефиниция на СЗО (Световната здравна организация) психичното здраве е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие и не е просто отсъствие на разстройство или недъг. То включва субективното благополучие, субективната преценка за собственото ниво на ефективност, автономност, компетентност и усещане за реализиране на собствения интелектуален и емоционален потенциал. Психичното здраве е състояние на благополучие, при което индивидите признават своите умения, способни са да се справят с нормалните стресови фактори на живота, трудят се продуктивно и плодотворно и допринасят за благополучието на своята общност.

Няколко съвета:

  • упражнения и спорт на открито – физическата активност е в основата на справянето със стреса, натрупан през деня;
  • използвайте пълноценно обедната си почивка;
  • разпределяйте работата си (с екипа – в службата и със семейството – у дома), вместо да се хвърляте сами да свършите всичко;
  • не се стремете непременно към перфекционизъм във всичко;
  • почивните дни прекарвайте с приятели и близки, които наистина ви помагат да се отпуснете и да погледнете по по- рационален начин на проблемите си;
  • отделяйте поне 10 минути на ден за релаксация;
  • когато около вас се случват стресиращи събития, хладнокръвно обмислете ситуацията и позицията, която трябва да заемете;
  • контролирайте не само външния, но и вътрешния си глас – вместо постоянно да си повтаряте: „Няма да се справя!”, си казвайте: „Няма да е лесно, но съм се справял и в по-сложни ситуации!”.
  • хранете се здравословно и увеличете приема на вода, плодове и зеленчуци.