Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Услуга "Синя стая"

Организацията предоставя широк спектър от социални услуги, които са не само в подкрепа на децата и семейството, но и подпомагат работата на други институции, които работят с деца. Именно, за да подкрепи усилията на съдебната власт и полицията при изслушването на деца жертви, участници или свидетели на престъпления се предоставя социалната услуга „ Синя стая“.

Всички заинтересовани страни в досъдебно и съдебно производство могат да ползват услугата и детето ще бъде разпитвано от специалист /социален работник, психолог/, за да не се стигне до допълнителното му травмиране. Помещението за изслушване на деца представлява две отделни помещения, които са свързани по средата с венецианско стъкло. Специалистите, които задават въпроси от едната страна могат да наблюдават целия процес, а от другата страна е детето със специалист, който води диалога с детето и е подготвен да задава въпроси по щадящ за детето начин.

Към момента Центърът за обществена подкрепа разполага с необходимия екип от професионалисти – психолози и социални работници, които са преминали през специализирано обучение, за да участват в този процес.