Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Реализирахме първите Работилници „Бисквитено лято“

Водещи бяха момичетата от @Работилничка „Бисквитките“. Това бе добра възможност, те да покажат какво могат и колко много са израснали, да се изявят, независимо от това, че са различни.

Всичко това се случва благодарение на @Гражданско обединение „Равни БГ“, които финансираха малък проект на сдружение „Бъдеще за децата“ в размер на 3000 лв.

„Всичко изглежда невъзможно, докато не го направиш. Да го направим!!!“

Успяхме да проведем една „Пътуваща Работилничка“ (в Детската къща в с. Горно Черковище) и три събития за деца и родители в Комплекса за деца и семейства в Казанлък, през месеците август и септември.  Инициативата „Бисквитено лято“ е в подкрепа на Работилничка „Бисквитките“ и момичетата, които работят в нея.

Поради спазването на превантивни мерки за противодействие на COVID – 19, уъркшоповете бяха с ограничен капацитет на участниците – до 10 двойки. Неформална среда, игри, музика, вкусни бисквитки, лятно кино, нови запознанства – с една дума Празник, на който общувахме свободно, на теми, които ни вълнуват.

В рамките на проекта, организацията предвижда и още една Пътуваща Работилничка – на 20.09.2021 г. и три в онлайн формат.

Основната цел на инициативата „Бисквитено лято“ е да се осигурят условия и щадяща среда за включване на хората с увреждания в живота на общността, създаване на предпоставки за социализация, равнопоставеност и овластяване на жените с увреждания, поставяне на основите на солидарност и положителен диалог между различните социални групи.

„Всички, които следят работата и дейността на сдружение „Бъдеще за децата“, знаят, че от една година и половина разработваме и популяризираме малка Работилничка за бисквитки, в която осигуряваме заетост на пет жени с различен вид и степен увреждания. Нашата задача е, чрез този проект и изнесените работилници, повече хора да се запознаят с тях и работата им, да ги направим съпричастни към хората с увреждания и тяхната възможност за трудова реализация, да се опитаме да променим обществените нагласи към тази рискова група. И още – да представим Комплекса за социални услуги, който сдружението управлява, като приятел на деца и родители, заедно със специалистите и възможностите за реализиране на консултации при необходимост. Защото нашата мисия, нашата работа е това – да бъдем до семействата, които имат нужда от нас, но и имат желание да хванат ръката ни. В събитията сме заложили, нещо за което се говори постоянно и много, и винаги е модерно – популяризиране на принципите на здравословното хранене при децата. Подготвяме формат – книжка, който по интересен за децата и родителите начин, да ги насърчи и насочи към подобряване на хранителните навици и режим.“

Настоящият проект цели да покаже, че везните могат да се изравнят и е възможно равноправието и солидарността между хората, зад което застават Равни БГ. Изпълнението на дейностите ще спомогне за опознаване на „другия“ и ще постави основите на равноправен диалога между отделните социални групи. От нас зависи…

Гражданско обединение „Равни БГ“ сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.

Представлява обединение на организации от над петнайсет населени места от различни райони в страната, които високо ценят разнообразието от каузи и дейности, с които са ангажирани.

От началото на своето съществуване сдружение „Бъдеще за децата“ работи с рискови групи. Чрез дългогодишна и упорита работа на целия екип и екипа на община Казанлък, успяхме да създадем подкрепяща среда за деца и младежи със специални потребности и техните семейства, като всичко това се случва посредством различните социални услуги и реализацията на проекти за социално включване.