Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Фокус-група с фокус нашият Избор и възможността, която имахме!

Обикновено тогава и във всеки проект, се провеждат обратните връзки, за да се оцени по някакъв начин, постигната ли е целта му, и до колко реалните резултати отговарят на заложените. И така, и ние!

Нашата обратна връзка, дойде направо от извора!

Ръководството на организацията и проекта, в лицето на госпожа Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата“, част от подкрепящия екип от специалисти – социален педагог, трудотерапевт и администратора на проекта, заедно с младежи и лица със специфични нужди – сформираха фокус група.

Имайки предвид ситуацията, в която се намираме и следвайки всички предписания с цел запазване здравето на хората и противоепидемичните мерки, нашата среща се проведе без участието на външни лица. Идеята ни бе да сформираме една група от хора, които да бъдат обединени – от идеята за по-добър живот на лицата с увреждания, и да се борят заедно за създаването на условия за социалното включване на хората от тази уязвима група, и тяхната трудова реализация. Имахме желание да поканим представители на местната власт и администрация, социални услуги, общественици и родители. Вярваме, че това ще се случи на по-късен етап, може би, когато проектът приключи.

В рамките на тази първородна фокус група, ние проследихме заедно отделните етапи на проектните дейности, плюсове и минуси, оценка на нагласите за включването на лицата-участници и екипа, в по-нататъшни дейности и инициативи на организацията.

Оценките на младежите, в по-голямата си степен бяха положителни. Те изразиха своите притеснения, че постепенно ежедневието им ще се върне в онези „нормални“ линии и, че ще загубят това място и контактите създадени в него.  

Като организация, която години наред работи с деца и младежи с увреждания, знаем, че продължителната работа, и постоянството, постепенното наслагване на нови умения, са много важни.

Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата“:

„Знаехме, че проектът в един момент ще свърши. Именно затова предприехме стъпки за стартирането на различни дейности, които да осигурят устойчивост и развитие, и младежите, които ни се довериха преди една година, да не останат разочаровани. Започнахме да разработваме малко социално предприятие, което да осигури работни места на група лица със специфични потребности, така че, те да се чувстват полезни, и да продължат да усвояват нови умения. Това е Работилничка „Бисквитките“ – една вълшебна работилничка за бутикови сладки, която дава шанс за реализация и социалното включване на младежи с увреждания. Паралелно с „Бисквитките“, се опитваме да разработим и другата Работилничка – за приложни изкуства. В нея се създават опаковките за нашите бисквитки, картички, сувенири, които могат да бъдат поръчани за празници, лични поводи, или просто подарък направен от сърце и с душа.“

„Дори и след, финалната дата на проект „Социално включване чрез заетост“, Работилниците и „Центърът за трудова адаптация и социализация“ ще продължават да работят с лица, които имат желание. Вратите на Центъра няма да затворят. Имаме подкрепата на Община Казанлък, които ни осигуряват пространство, за да реализираме своята кауза. Ние, от своя страна, търсим варианти за допълнително финансиране на дейностите, и правим всичко възможно, за да може недалеч във времето, работилничките да се самоиздържат и младежите да имат работа.

За съжаление, тази година се оказва трудна не само за този проект, но само за нас, но и за целия свят. Вярваме, че последиците от тази, т.нар. COVID-криза, са преодолими и съвсем скоро животът ни ще се върне към онази нормалност, която помним.

Надяваме се, след всичко преживяно да се научим да оценяваме всеки ден, всеки малък успех, повече!“, споделят от организацията.

Целта на Сдружението е да разкрие творческия потенциал на хората със специални потребности и увреждания, за да им даде възможност за реализиране в нормална работна среда. Екипът на Сдружението работи за изграждане на трудови навици като дисциплинираност, инициативност, усърдие, концентрация, отговорност и др., които са от ключово значение за всеки работен процес. 

„В създаването на нашето малко социално предприятие срещнахме много подкрепа, което ни показва, че идеята е добра и че гражданското общество откликва на добрите каузи. Само заедно можем да променяме мястото, в което живеем, и да правим света по-добърНадяваме се Работилничката да се превърне в трамплин за младежите и да бъде възможност да си намерят работа в нормална конкурентна среда.“–  допълва Мария.

И така! Ние не спираме дотук!

Бъдете здрави!

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси

Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.