Сдружение "Бъдеще за децата" facebook

Добро хранене за добро бъдеще

В началото на месец август, изпълнителният директор на сдружение „Бъдеще за децата“ - Мария Гинева, заедно с колеги и членове на експертната група по проект  „Добро хранене за добро бъдеще“ бе на работна визита в Шотландия. В рамките на пътуването, участниците имаха възможност да видят семейният център Dr Bell’s Family Centre в Единбург и да се запознаят с  услугите, които центърът предоставя за семейства с деца на възраст под 5 години, живеещи в Leith. Младежкият център Citadel Youth Centre Единбург, също предизвика интереса на участниците. От работещ само с младежи, през 2008 година центърът добавя услуги в подкрепа на млади майки, семейства с малки деца.

Третият ден бе определен за среща в Шотладското правителство, като целта бе да представят програмите Best Start Grant и Best Start Foods, както и политиките за подкрепа на бременни жени и семейства с деца до 3 години. В края на работната визита се срещнахме с експертите от Държавна агенция за социално осигуряване, които представиха как на практика работи програмата Best Start Foods, какви са предизвикателствата, каква е обратната връзка от семействата, които се възползват от нея и какви са усилията за достигане до повече родители, които могат да ползват картата за закупуване на здравословни храни за децата си.

*Проект "Добро хранене за добро бъдеще" е на сдружение "Бъдеще за децата", сдружение "Знание" и фондация "Здраве и социално развитие", част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации „Тръст за социална  алтернатива“, "Отворено общество" и "Портикус".